228-0306/02 – Výpočetní systémy pro speciální úlohy (VSSP)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KOK0017 Ing. Jiří Koktan
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost použít speciální software pro statickou analýzu v úlohách stavebního inženýrství. Schopnost analyzovat problém a zvolit vhodný software. Schopnost řešit úlohy zahrnující náhodná vstupní data.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Řešení vybraných speciálních úloh pomocí software: modelování železobetonových konstrukcí, spolehlivost stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

1. Kolář, V., Němec, I., Kanický, V.: FEM Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Brno 1997 2. Teplý T., Novák D.: Spolehlivost stavebních konstrukcí, CERM Brno 2004

Doporučená literatura:

1. FReET (Feasible Reliability Engineering Tool) - http://www.freet.cz/ 2. Metoda Přímého Determinovaného Pravděpodobnostního Výpočtu – PDPV - http://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/228/pdpv VOŘECHOVSKÝ, M., ČERVENKA, V.: ATENA 2D - Uživatelský manuál. Technical report, Červenka Consulting, Prague, Czech Republic, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace samostatného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0301 SD Stavební dynamika Doporučená
228-0302 MKP Metoda konečných prvků Povinná
228-0305 NLM Nelineární a lomová mechanika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Železobetonové konstrukce – přehled výpočetních modelů, seznámení se software 2. Železobetonové konstrukce – analýza jednoduché stěny 3. Železobetonové konstrukce – stěna s otvory 4. Železobetonové konstrukce – vyhodnocení výsledků 5. Parametrizace řešení - principy 6. Parametrizace řešení - praktický příklad 7. Parametrizace řešení - individuální zadání 8. Pravděpodobnostní modelování inženýrských úloh – návaznost na metody a software pro statickou analýzu konstrukcí 9. Pravděpodobnostní modelování inženýrských úloh - volba software 10. Pravděpodobnostní modelování inženýrských úloh - volba a popis náhodně proměnných vstupních veličin 11. Pravděpodobnostní modelování inženýrských úloh – příprava výpočetního modelu 12. Pravděpodobnostní modelování inženýrských úloh – dokončení výpočetního modelu, výpočty 13. Pravděpodobnostní modelování inženýrských úloh – vyhodnocení spolehlivosti 14. Obhajoba studentské práce

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.