228-0308/02 – Pokročilé modelování úloh statiky a dynamiky staveb (PM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
LEH061 Ing. Petr Lehner, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na: • prohloubení znalostí využití programového systému SCIA Engineer, ANSYS k tvorbě numerických modelů, • postup tvorby výpočetních modelů stavebních konstrukcí dle dat dodávaných formou, které je používaná ve stavební praxi, • aplikaci energetických principů stavební mechaniky pro použití na reálných konstrukcích, • schopnost vytvořit pracovní postup pro posouzení netypické stavební konstrukce, • prohloubení znalostí normového posuzování speciálních úloh.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu studenti získají znalosti z oblasti tvorby reálných stavebních projektů. Prohloubí si znalosti základních energetických principů a numerického modelování. Předpokladem je znalost základů posuzování inženýrských úloh pomocí Eurokódů, numerické matematiky a základní práce v prostředí ANSYS a SCIA Engineer.

Povinná literatura:

1. Šmiřák, S. Energetické principy a variační metody v teorii pružnosti, VUT Brno, 1998. 2. Kuchárová, D. – Melcer, J.: Dynamika stavebných konštrukcií. EDIS ŽU Žilina, 2000 3. Hamming R.W. Introduction to Applied Numerical Analysis. Dover Publications, Inc., New York, 1989. (331 s) ISBN 978-0-486-48590-4. 4. Hamming, R. W. Numerical Methods for Scientists and Engineers. 2. vydání. Dover Publications, Inc., New York, 1973. (720 s) ISBN 978-0-486-65241-2.

Doporučená literatura:

1. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 2. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2006. 3. ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 4. ANSYS Inc. - ANSYS Documentation 5. Scia online - https://www.scia.net/en/support-downloads

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0301 SD Stavební dynamika Doporučená
228-0302 MKP Metoda konečných prvků Povinná
228-0305 NLM Nelineární a lomová mechanika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení 1. Tvorba a import geometrie. Základní dovednosti práce s grafickými soubory (dwg, iges, sat). 2. Implementace externí geometrie při tvorbě ve specializovaných statických software. 3. Modelování podloží s vlivem na stavební konstrukci. 4. Modální analýza. Tvorba numerického modelu pro dynamické výpočty. 5. Dynamické zatížení konstrukce. Seizmicita. Obecná dynamika. 6. Energetické metody – teorie, odvození základních vztahů, aplikace pro stavební konstrukce. 7. Energetické metody – vzpěr prutu, metoda průrazu. 8. Zadání semestrálního projektu. 9. Kontaktní úlohy. 10. Konzultace projektů – rozbor konkrétních řešených úloh 11. Aplikace normových posudků u vybraných speciálních stavebních konstrukcí 12. Konzultace projektů – rozbor konkrétních řešených úloh 13. Obhajoba studentských projektů Projekt Tvorba komplexního numerického modelu stavební konstrukce nebo její části. Aplikace nabytých vědomostí s použitím probíraného software. Prezentace výsledků řešení dané úlohy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování a obhajoba individuální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní