228-0310/02 – Mechanika materiálu (MM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost typických případů nelineárních úloh ve stavebnictví. Schopnost zvolit vhodný model nelineárního chování a postup pro řešení nelineárních úlohy stavební mechaniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu studenti získají znalosti o nelineárním chování stavebních konstrukcí a materiálů. Seznámí se s úlohami konstrukční nelinearity, materiálové nelinearity včetně základů lomové mechaniky, časově závislých jevů a s geometricky nelineárními úlohami. Součástí výuky je i seznámení s metodami řešení těchto úloh. Náplní cvičení je řešení typických úloh nelineární a lomové mechaniky analytickými a numerickými metodami.

Povinná literatura:

JIRÁSEK, M, BAŽANTM Z. Přetváření a porušování materiálů, ČVUT, 2010 JIRÁSEK, Milan. a Z. P. BAŽANT. Inelastic analysis of structures. New York, NY: Wiley, c2002. ISBN 978-0-471-98716-1.

Doporučená literatura:

BRDIČKA, M., SAMEK, L., SOPKO, B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2000 BELYTSCHKO, Ted, W. K. LIU a B. MORAN. Nonlinear finite elements for continua and structures. New York: Wiley, c2000. ISBN 0471987743. BAŽANT, Z. P., F.-J. ULM, Hamlin. JENNINGS a Roland. PELLENQ. Mechanics and physics of creep, shrinkage, and durability of concrete: a tribute to Zdeněk P. Bažant : proceedings of the Ninth International Conference on Creep, Shrinkage, and Durability Mechanics (CONCREEP-9), September 22-25, 2013 Cambridge, Massachusetts. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod, přehled základních vztahů z pružnosti a MKP. - Konstrukční nelinearita. - Metody pro řešení nelineárních úloh. - Fyzikální nelinearita - úvod. - Modely pružnoplastického chování materiálu. - Modelování prožnoplastického chování v MKP. - Podmínky plasticity. - Základy lomové mechaniky. - Nelineární modelování kvazikřehkých materiálů. - Viskoelasticita - úvod. - Viskoelasticita - dokončení. - Teorie 2. řádu, lineární stabilita. - Geometrická nelinearita - úvod. - Geometrická nelinearita - dokončení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Komunikace s vyučujícím a prokázání znalostí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní