228-0311/02 – Stavební dynamika (SD)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAN01 Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
POS05 prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost řešit analyticky úlohy stavební dynamiky o jednom i více stupních volnosti. Znalost principů numerického řešení těchto úloh a schopnost jejich aplikace pro výpočty s použitím software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se s principy a metodami pro řešení úloh dynamiky stavebních konstrukcí. Jsou probírány metody pro analytické a numerické řešení úloh s jedním a více stupni volnosti a se spojitě rozloženou hmotností, a jejich konkrétní aplikace na nosné stavební konstrukce.

Povinná literatura:

1. Baťa, M. - Plachý, V. - Trávníček, F.: Dynamika stavebních konstrukcí. Praha, SNTL/ALFA 1987 2. Stejskal, V., Okrouhlík, M.: Kmitání s Matlabem, ČVUT, 2001

Doporučená literatura:

1. Technický průvodce 33 - Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha1989 2. J.L. Meriam, L.G.Kraige : Engineering mechanics-dynamics, Wiley and Sons, USA,2003 3. Kuchárová, D. – Melcer, J.: Dynamika stavebných konštrukcií. EDIS ŽU Žilina, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná i ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se orientuje v základních pojmech dynamiky a dynamiky stavebních konstrukcí a je schopen řešit základní úlohy, sestavit rovnice pro soustavy s vice stupni volnosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní principy dynamiky, věta o energiích, impulsová věta, stupně volnosti, D\'Alembertův princip, definice zatížení 2. Pohybová rovnice kmitání, řešení volného kmitání netlumeného, characteristická rovnice, 3. Vynucené kmitání netlumené soustavy s jedním stupněm volnosti 4. Analogie translačního a rotačního pohybu, zobecněné souřadnice 5. Útlum, řešení tlumeného kmitání 6. Řešení Fourierových řad- rozklad periodických funkcí 7. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti zatížených impulse, Duhamelův integral 8. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti zatížených pulsním zatížením 9. Numerické řešení pohybových rovnic (metoda interpolační, metoda diferencí, Newmarkova metoda) 10. Soustava s vice stupni volnosti, systémové matice, vlastní čísla a vlastní vektory 11. Volné kmitání soustavy s více stupni volnosti 12. Vynucené kmitání soustavy s vice stupni volnosti 13. Kmitání soustav s rozdělenými parametry, typy okrajových podmínek 14. Základy diagnostiky konstrukcí – použití dynamiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Communication with the teacher and proof of knowledge.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260012) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní