228-0312/02 – Metoda konečných prvků (MKP)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
HOR0218 Ing. Marie Horňáková, Ph.D.
MAT22 prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení principů metody konečných prvků. Znalost volby okrajových podmínek v metodě konečných prvků, dovednost správné volby základního modelu konstrukce pro úlohy statiky, nelineární statiky, dynamiky a vedení tepla ve stavebních konstrukcích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na aplikace metody konečných prvků k řešení úloh statiky, nelineární statiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Zahrnuty jsou i principy analýzy vedení tepla ve stavebnictví. Součástí výuky je i řešení vzorových úloh metodou konečných prvků s využitím software.

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Vladimír, Ivan NĚMEC a Viktor KANICKÝ. FEM: principy a praxe metody konečných prvků. Praha: Computer Press, 1997. ISBN 80-7226-021-9. ZIENKIEWICZ, O. C., Robert L. TAYLOR a J. Z. ZHU. The finite element method: its basis and fundamentals. Seventh edition. Amsterdam: Elsevier, Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 978-1856176330.

Doporučená literatura:

BATHE, Klaus-Jürgen. Finite element procedures in engineering analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1982. ISBN 978-0133173055. HUGHES, Thomas J. R. The finite element method: linear static and dynamic finite element analysis. Mineola, NY: Dover Publications, 2000. ISBN 978-0486411811.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod, silová metoda a deformační metoda. - Energetické metody, základní principy MKP. - Vztah MKP a deformační metody, možnosti kontroly výpočtů. - Příklad odvození matice tuhosti konečného prvku. - Izoparametrické konečné prvky. - Výstižnost, přesnost a konvergence řešení MKP. - Idealizace výpočetních modelů, vliv na výsledky. - Nelineární úlohy v MKP. - Fyzikální nelinearita - plasticita. - Stabilita, imperfekce a geometrická nelinearita. - Kontaktní úlohy. - Úlohy dynamiky konstrukcí. - Modelování vedení tepla. - Sdružené úlohy v MKP.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Komunikace s vyučujícím a prokázání znalostí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260010) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní