228-0314/02 – Výpočetní systémy pro speciální úlohy (VSSU)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW0019 Ing. Marek Kawulok
LEH061 Ing. Petr Lehner, Ph.D.
PAR132 Ing. Přemysl Pařenica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost řešit vybrané úlohy stavební mechaniky, které přesahují rámec běžné projekční praxe s využitím software. Dovednost zvolit vhodný typ výpočetního modelu pro tyto výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na numerické řešení vybraných speciálních úloh stavební mechaniky, které vyžadují postupů, které nejsou potřebné pro běžné úlohy. Zejména se zaměřuje na parametrizaci úloh, speciální modely nelineárního chování, kontaktní úlohy ve stavební mechanice.

Povinná literatura:

DHONDT, Guido D. C. The finite element method for three-dimensional thermomechanical applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2004. ISBN 978-0470857526. TEPLÝ, Břetislav a Drahomír NOVÁK. Spolehlivost stavebních konstrukcí: teorie, numerické metody, navrhování, software : skriptum FAST VUT. Vyd. 2. opr. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2577-6.

Doporučená literatura:

JANAS, Petr, Martin KREJSA a Vlastimil KREJSA. Přímý optimalizovaný pravděpodobnostní výpočet: monografie. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 9788024837987. Šmiřák, S. Energetické principy a variační metody v teorii pružnosti, VUT Brno, 1998. Hamming, R. W. Numerical Methods for Scientists and Engineers. 2. vydání. Dover Publications, Inc., New York, 1973. (720 s) ISBN 978-0-486-65241-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Moderní programové systémy, ANSYS. - Vyhodnocování výsledků výpočtů. - Řešení fyzikálně nelineárních úloh - plasticita 2D. - Řešení fyzikálně nelineárních úloh - plasticita 3D. - Řešení fyzikálně nelineárních úloh - beton. - Stabilita konstrukcí. - Geometricky nelineární úlohy - velké deformace. - Kontaktní úlohy - modelování okrajových podmínek. - Kontaktní úlohy - modelování detailů konstrukcí. - Příkazový jazyk výpočetního systému. - Parametrizace výpočtů - úvod. - Parametrizace výpočtů - práce s výsledky. - Parametrizace výpočtů - příklad 1. - Parametrizace výpočtů - příklad 2.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Komunikace s vyučujícím a prokázání znalostí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.