228-0315/04 – Pokročilé modelování úloh statiky a dynamiky staveb (PM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEH061 Ing. Petr Lehner, Ph.D.
PAR132 Ing. Přemysl Pařenica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí využití specializovaných programových systémů k tvorbě numerických modelů stavebních konstrukcí se zaměřením na nelineární odezvu konstrukce na zatížení a zohlednění statistického rozptylu vstupních parametrů.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu studenti získají dovednosti pro pokročilou tvorbu numerických modelů stavebních konstrukcí. Pokročilé modelování nelinárních úloh bude zaměřeno zejména na jednostranné vazby, geometrickou nelinearitu a dynamickou odezvu konstrukce na zatížení. Aplikace pravděpodobnostních postupů pro analýzu odezvy konstrukce na zatížení studentům umožní popsat náhodný charakter vstupních parametrů.

Povinná literatura:

1. Bitnar Z., Šejnoha, J.: Numerické metody stavební mechaniky 1, ČVUT Praha 1992. 2. Kuchárová, D., Melcer, J.: Dynamika stavebných konštrukcií. EDIS ŽU Žilina, 2000. 3. Teplý T., Novák D.: Spolehlivost stavebních konstrukcí, CERM Brno 2004.

Doporučená literatura:

1. Krejsa, M., Konečný, P. Spolehlivost a bezpečnost staveb. VŠB-TUO, 2012. 2. ANSYS Inc. - ANSYS Documentation 3. Scia online - https://www.scia.net/en/support-downloads. 4. Hamming R.W. Introduction to Applied Numerical Analysis. Dover Publications, Inc., New York, 1989. 5. Hamming, R. W. Numerical Methods for Scientists and Engineers. 2. vydání. Dover Publications, Inc., New York, 1973.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Nelineární řešení: Rovinná prutová konstrukce s jednostrannými vazbami. 2. Geometricky nelineární řešení: Prostorová prutová konstrukce. 3. Porovnání geometricky nelineárního řešení a stabilitního řešení. 4. Dynamická odezva: Rovinná prutová konstrukce. Vliv tlumení. 5. Dynamická odezva. Prostorová prutová konstrukce. Vliv tlumení. 6. Pokročilé pravděpodobnostní modely: Rovinná prutová konstrukce. Metoda Monte Carlo a Latin Hypercube Sampling. 7. Pokročilé pravděpodobnostní modely: Prostorová prutová konstrukce. Response surface. 8. Pokročilé pravděpodobnostní modely: Plošná konstrukce. Response surface. 9. Individuální práce. 10. Individuální práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Komunikace s vyučujícím a prokázání znalostí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.