228-0323/01 – Diplomová práce (DIPL)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+28
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

émata diplomových prací vycházejí z potřeb společenské praxe, z plánu vědecko-výzkumné činnosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí snažit podat v diplomové práci co nejvýstižnější a nejpříznivější obraz o svých schopnostech řešit ucelené úlohy inženýrské i stavební praxe, výzkumu a osvojení si nezbytných návyků technického způsobu vyjadřování, znalosti odborné literatury, technických norem a jejich využití. Témata diplomových prací vycházejí z problematiky BIM

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Povinná literatura:

WERNEROVÁ, Eva, František KUDA a Michal FALTEJSEK. Zavádění BIM u existujících staveb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4238-7. ČERNÝ, Martin. BIM příručka. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. ISBN 978-80-260-5296-8. DUFEK, Zdeněk, Pavel KOUKAL, Petr FIALA, Rudolf VYHNÁLEK, Josef REMEŠ, Marek JEDLIČKA, Rostislav DROCHYTKA a Jiří BYDŽOVSKÝ. BIM pro veřejné zadavatele. Praha: Leges, 2018. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-285-1. PROSTĚJOVSKÁ, Zita. Management výstavbových projektů. ČVUT v Praze. ISBN 978-80-01-04142-0. KADLČÁKOVÁ, Anna. Ekonomika ve stavebnictví 50: hodnotový management. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 203 s. ISBN 80-010-2605-1.

Doporučená literatura:

NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consulinvest, Praha, 1995 PLOS, ŠTĚPÁN a kol.: Praktická příručka „Plánování území a projektování staveb", Verlag Dashofer, Praha, 2002 Interní předpis pro vypracování závěrečné práce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace s vedoucím závěrečné práce, společné konzultace tématicky zaměřené k jednotlivým částem řešení, vedení deníku diplomové práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání výtisku diplomové práce. Vedení deníku diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu tvorby diplomové práce: - zpracování podkladů - shromáždění teoretických poznatků, zaměřených na okruh řešených problémů - tvorba návrhů řešení - příprava textové části - příprava grafické části -konzultace se specialisty - vytvoření posteru - kompletace a dokončení závěrečné práce - odevzdání práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Individuální konzultace s vedoucím závěrečné práce, společné konzultace tématicky zaměřené k jednotlivým částem řešení, vedení deníku diplomové práce. Student předloží vypracovanou práci vedoucímu práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní