228-0323/02 – Thesis (DIPL)

Gurantor departmentDepartment of Structural MechanicsCredits15
Subject guarantordoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+28
Part-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

émata diplomových prací vycházejí z potřeb společenské praxe, z plánu vědecko-výzkumné činnosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí snažit podat v diplomové práci co nejvýstižnější a nejpříznivější obraz o svých schopnostech řešit ucelené úlohy inženýrské i stavební praxe, výzkumu a osvojení si nezbytných návyků technického způsobu vyjadřování, znalosti odborné literatury, technických norem a jejich využití. Témata diplomových prací vycházejí z problematiky BIM

Teaching methods

Project work

Summary

Compulsory literature:

EASTMAN, Charles M. BIM handbook: a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2011. ISBN 978-047-0541-371. SEARS, S. Keoki, Richard H. CLOUGH a Glenn A. SEARS. Construction project management: a practical guide to field construction management. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2008. ISBN 978-0471745884.TEICHOLZ, Paul M. BIM for facility managers. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2013]. ISBN 978-111-8382-813. LEVY, Sidney M. Construction calculations manual. Waltham, MA: Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 978-012-3822-437. A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 3rd ed. Newtown square, Pa.: Project Management Institute, c2004. ISBN 19-306-9950-6.

Recommended literature:

NEUFERT, E .: Design of Buildings, Consulinvest, Prague, 1995 (in czech) MEDEK, F .: Technical Infrastructure of Towns and Settlements, CTU, Prague, 2002 (in czech) Internal regulation for the final thesis (in czech)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individual consultations with the supervisor of the final thesis, joint consultation thematically focused on individual parts of the solution, conducting the diary diploma thesis

E-learning

Other requirements

Submission of the diploma thesis printout. Keeping the journal of the diploma thesis.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Framework outline the subject of the thesis: - Data processing - Assembly of theoretical knowledge, focusing on the range of solved problems - Creation of design solutions - Preparation of the text - Preparation of graphic -consultation with specialists (utilities, transport, construction) - Create a poster - Assembly and completion of thesis - Submission of work.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation: Individual consultations with the supervisor of the final thesis, joint consultation thematically focused on individual parts of the solution, conducting the diary diploma thesis. Student submits the thesis to the supervisor of the thesis.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (N0732A260030) Civil Engineering - BIM Engineering P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0732A260030) Civil Engineering - BIM Engineering K English Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0732A260030) Civil Engineering - BIM Engineering P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0732A260030) Civil Engineering - BIM Engineering K English Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260030) Civil Engineering - BIM Engineering P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0732A260030) Civil Engineering - BIM Engineering K English Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer