228-0903/01 – Stavební mechanika (SM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 16+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření a prohloubení znalostí získaných bakalářským a magisterským studiem ve stavební mechanice na stavebních fakultách. Získání znalostí vybraných oblastí stavební mechaniky zaměřených na předpokládané téma doktorské disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Prohloubení znalostí z předmětů Stavební statika, Statika stavebních konstrukcí I a Statika stavebních konstrukcí II. Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice. Nelineární mechanika (fyzikální nelinearita, geometrická nelinearita, teorie II. řádu, konečné deformace). Využití principu virtuálních prací pro výpočet přetvoření dle teorie II. řádu a konečných deformací. Silová metoda a obecná deformační metoda pro řešení úloh dle teorie II. řádu.

Povinná literatura:

1. Bittnar, Z., Šejnoha, J., Numerické metody mechaniky [1] , Vydavatelství ČVUT Praha 1992, ISBN 80-01-00855-X. 2. Bittnar, Z., Šejnoha, J., Numerické metody mechaniky [2] , Vydavatelství ČVUT Praha 1992, ISBN 80-01-00901-7. 3. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I, Vysokém učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM 1998, ISBN 90-214-1204-6. 4. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí II, Vysokém učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM 2001, ISBN 90-214-1648-3

Doporučená literatura:

1. Benda, J., Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice, VŠB TU Ostrava , 2005 2. Benda, J., Stavební statika I, VŠB TU Ostrava , 2005, ISBN 80-248-0771-8. 3. Benda, J., Stavební statika II, VŠB TU Ostrava , 2005, ISBN 80-248-0771-8. 4. Kolář, V., Nelineární mechanika, Dům techniky ČSVTS Ostrava 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rekapitulace základů stavební statiky. 2. Silová metoda řešení staticky neurčitých prutových konstrukcí. 3. Obecná deformační metoda řešení prutových konstrukcí. 4. Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice. 5. Základy nelineární mechaniky. 6. Princip virtuálních prací a jeho využití pro výpočet přetvoření prutových konstrukcí dle teorie II. řádu a pro stabilitní úlohy (vzpěr prutů). 7. Výpočet konečných deformací při využití principu virtuálních prací (metoda jednotkových momentů). 8. Silová metoda řešení úloh dle teorie II. řádu. 9. Obecná deformační metoda pro řešení úloh dle teorie II. řádu. 10. Řešení interakce nosníku s pružným podložím při aplikaci silové a deformační metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku