228-0903/03 – Stavební mechanika (SM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření a prohloubení znalostí získaných bakalářským a magisterským studiem ve stavební mechanice na stavebních fakultách. Získání znalostí vybraných oblastí stavební mechaniky zaměřených na předpokládané téma doktorské disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Prohloubení znalostí z předmětů Stavební statika, Statika stavebních konstrukcí I a Statika stavebních konstrukcí II. Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice. Nelineární mechanika (fyzikální nelinearita, geometrická nelinearita, teorie II. řádu, konečné deformace). Využití principu virtuálních prací pro výpočet přetvoření dle teorie II. řádu a konečných deformací. Silová metoda a obecná deformační metoda pro řešení úloh dle teorie II. řádu.

Povinná literatura:

1. Bittnar, Z., Šejnoha, J., Numerické metody mechaniky [1] , Vydavatelství ČVUT Praha 1992, ISBN 80-01-00855-X. 2. Bittnar, Z., Šejnoha, J., Numerické metody mechaniky [2] , Vydavatelství ČVUT Praha 1992, ISBN 80-01-00901-7. 3. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I, Vysokém učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM 1998, ISBN 90-214-1204-6. 4. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí II, Vysokém učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM 2001, ISBN 90-214-1648-3

Doporučená literatura:

1. Benda, J., Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice, VŠB TU Ostrava , 2005 2. Benda, J., Stavební statika I, VŠB TU Ostrava , 2005, ISBN 80-248-0771-8. 3. Benda, J., Stavební statika II, VŠB TU Ostrava , 2005, ISBN 80-248-0771-8. 4. Kolář, V., Nelineární mechanika, Dům techniky ČSVTS Ostrava 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Staticky určité a neurčité konstrukce, rámy, stěny, desky, skořepiny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2006/2007 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.