228-0906/03 – Dynamika stavebních konstrukcí (DSK)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFBI, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
POS05 prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost řešení základních rovnic popisujících kmitání stavebních konstrukcí. Porozumění vyjádření různých pravých stran v rovnicích. Schopnost zvolit vhodný výpočetní model pro zadanou úlohu. Umět sestavit rovnice pro systémy s více stupni volnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá principy a metodami řešení pohybových rovnic jak vlastního, tak vynuceného kmitání, tedy zabývá se modelováním konstrukce s jedním či více stupni volnosti a způsoby . V dynamice stavebních konstrukcí jsou studovány analytické i numerické metody řešení pohybových rovnic, experimentální způsoby vyšetřování kmitání a možnosti omezení nežádoucích kmitů.

Povinná literatura:

[1] Baťa, Plachý. Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha, 1984 [2] Bittnar, J., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky I., II., ČVUT, 1992

Doporučená literatura:

Kolář, Němec, Kanický: FEM Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Brno 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rovnice pohybové rovnováhy. 2. Klasické úlohy kmitání dynamických soustav. 3. Řešení úloh dynamiky metodou konečných prvků. 4. Odvození matice tuhosti konečných prvků. 5. Analýza útlumu konstrukce. 6. Typy analýzy - výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání konstrukce. 7. Harmonicky buzené kmitání. 8.Obecné buzení - rozklad podle vlastních tvarů kmitů. 9. Integrace pohybových rovnic. 10. Experimentální metody v dynamice konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.