228-0908/04 – Kompozitní materiály (KOMA)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalosti pokročilého numerického modelování kompozitních materiálů. Dovednost vybrat vhodný výpočetní model pro daný typ kompozitu. Schopnost tvořit výpočetní modely konstrukcí z kompozitních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozvíjí znalosti v oblasti numerického modelování statického působení kompozitních materiálů pro stavební konstrukce. Studovány jsou různé přístupy k definování materiálových modelů, včetně hodnocení jejich výstižnosti.

Povinná literatura:

Gere, J. M. and Timoshenko, S. P. Mechanics of Materials, Chapman & Hall, London, 2000 Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., Nithiarasu, P. The Finite Element Method, Elsevier, Oxford, 2005

Doporučená literatura:

Vinson, J. R., Plate and Panel Structures of Isotropic, Composite and Piezoelectric Materials, including Sandwich Construction, published by Springer, Dordrecht , The Netherlands, 2005. Chou, T-W., Microstructural Design of Fiber Composites , D. R. Clarke, S. Suresh, and I. M. Ward, Series Editors, Cambridge Solid State Science Series, Cambridge University Press, September 15, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování individuálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice kompozitního materiálu, typické vlastnosti 2. Výroba, struktura, použití kompozitních materiálů 3. Experimentální výzkum kompozitů 4. Modelování kompozitních materiálů metodou konečných prvků – přehled přístupů 5. Mikrostrukturní modely 6. Problémy modelování interakce vláken a matrice 7. Metody matematického popisu anizotropních vlastností materiálu (metoda tenzorových měřítek atd.) 8. Určování homogenizovaných vlastností materiálů 9. Modelování silikátových kompozitů 10. Modelování kompozitů na bázi polymerů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.