228-0912/05 – Numerické modelování stavebních konstrukcí (NMSK)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBI, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Být schopen sestavit výpočetní model plošné nebo prostorové konstrukce, umět zvolit pro konkrétní úlohu vhodný model podepření a zatížení. Být schopen interpretovat výsledky lineárních a nelineárních úloh řešených metodou konečných prvků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti tvorby výpočetních modelů pro metodu konečných prvků a přípravy vstupních dat a vyhodnocení výsledků především ve fyzikálně a geometricky nelineárních úlohách stavební mechaniky: tvorba plošných a prostorových modelů konstrukcí ve zvoleném programovém systému metody konečných prvků, volba vhodného modelu podepření a zatížení, diskuse a vyhodnocení výsledků lineárních a nelineárních výpočtů.

Povinná literatura:

1 Bittnar, J., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky I., II., ČVUT, 1992

Doporučená literatura:

1 Servít, R., Drahoňovský, Z., Šejnoha, J., Kufner, V.: Teorie pružnosti a plasticity II, SNTL, Praha, 1984 2 Teplý, B., Šmiřák, S.: Pružnost a plasticita II, VUT v Brně, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení a konzultace induviduálně zadané úlohy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování individuální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody stavební mechaniky - přehled. 2. Výpočetní modely - idealizace, přehled. 3. Modelování okrajových podmínek. 4. Modelování zatížení 5. Konvergence, problémy při modelování. 6. Kontrola výsledků řešení - zjednodušené metody, ruční kontroly. 7. Fyzikálně nelineární úlohy. 8. Geometricky nelineární úlohy. 9. Sdružené problémy. 10. Experimentální ověřování výpočetních modelů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.