228-0920/02 – Speciální úlohy stavební mechaniky (SUSM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí využití programového systému Matlab k tvorbě inženýrských aplikací, zvládnutí pokročilých metod numerické matematiky a jejich uplatnění při řešení úloh stavební mechaniky, prohloubení znalostí programování a tvorby algoritmů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu Speciální úlohy stavební mechaniky si studenti prohloubí znalosti z předmětů Základy stavební mechaniky, Pružnost a plasticita I a II, Stavební mechanika a Inženýrské statické výpočty. Seznámí se s energetickými principy a variačními metodami ve stavební mechanice a s úlohami nelineární mechaniky (fyzikální nelinearita, geometrická nelinearita, teorie II. řádu, konečné deformace). Naučí se využívat principu virtuálních prací pro výpočet přetvoření prutových konstrukcí podle teorie II. řádu a konečných deformací. Součástí předmětu je také silová metoda a obecná deformační metoda se zaměřením na řešení úloh podle teorie II. řádu.

Povinná literatura:

1. Bittnar, Z., Šejnoha, J., Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství ČVUT Praha, 1992, ISBN 80-01-00855-X. 2. Bittnar, Z., Šejnoha, J., Numerické metody mechaniky 2, Vydavatelství ČVUT Praha, 1992, ISBN 80-01-00901-7. 3. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I, Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 1998, ISBN 90-214-1204-6. 4. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí II, Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2001, ISBN 90-214-1648-3. 5. Russell C. Hibbeler, Structural Analysis (10th Edition), 736 pages, 2017, ISBN-13: 978-0134610672, ISBN-10: 0134610679.

Doporučená literatura:

1. Benda, J., Energetické principy a variační metody ve stavební mechanice, VŠB-TU Ostrava, 2005. 2. Benda, J., Stavební statika I, VŠB-TU Ostrava, 2005. 3. Benda, J., Stavební statika II, VŠB-TU Ostrava, 2005. 4. Kolář, V., Nelineární mechanika, Dům techniky ČSVTS Ostrava, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška ve formě obhajoby induviduálně zadané úlohy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní rovnice a principy, 2. Princip virtuálních prací, 3. Variační principy, 4. Prutové konstrukce, 5. Nelineární výpočet prutových konstrukcí, 6. Řešení prutových konstrukcí podle teorie II. řádu, 7. Tenkostěnné prutové konstrukce, 8. Nosné stěny, 9. Nosné desky, 10. Skořepiny, 11. Tělesa, 12. Interakce konstrukce s podložím, 13. Lineární dynamika, 14. Stabilita

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.