228-0922/02 – Dynamika a experimentální ověřování stavebních konstrukcí (DSK)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
POS05 prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení pokročilých metod stavební dynamiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s pokročilejšími analytickými a numerickými metodami dynamiky stavebních konstrukcí v komplexním oboru. Řešeny budou obtížnější lineární příklady soustav s vícew stupni volnosti s využitím numerickýmch metod a počítačové mechaniky. Součástí bude výpočet spojitých soustav, úvod do experimentálních diagnostických metod a řešení základních stabilitníách úloh metodami dynamiky.

Povinná literatura:

1. Miroš Pirner, Ondřej Fischer, Dynamika ve stavební praxi. 2011, ČKAIT 2. Melcer, J. – Kuchárová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004 3. Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., Zhu: The Finite Element Method: Its Basics and Fundamentals, Butterworth-Heinemann, Burlinghton, 2005

Doporučená literatura:

1. Technický průvodce 33 - Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha1989 2. J.L. Meriam, L.G.Kraige : Engineering mechanics-dynamics, Wiley and Sons, USA,2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška ve formě obhajoby induviduálně zadané úlohy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se plně v základních pojmech dynamiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Umí sestavit rovnice I pro pokročilejší úlohy. Řeší rovnice pro soustavy s vice stupni volnosti. Umí aplikovat numerické metody. Je schopen navrhnout numerický výpočet v MKP a jednoduchý experimentální postup při diagnostikování dynamických vlastností stavby.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování energetických principů dynamiky, metody odvozování pohybových rovnic 2. Pohybová rovnice kmitání, řešení volného kmitání netlumeného v komplexním oboru, characteristická rovnice, 3. Vynucené kmitání netlumené soustavy s jedním stupněm volnosti, přenosová funkce 4. Analogie translačního a rotačního pohybu, zobecněné souřadnice 5. Řešení tlumeného kmitání 6. Řešení Fourierových řad a Fourierova integrálu 7. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti zatížených obecným zatížením, Duhamelův integrál 8. Numerické řešení pohybových rovnic (Newmarkova metoda a její modifikace) 9. Soustava s vice stupni volnosti, systémové matice, vlastní čísla a vlastní vektory s využitím komplexních funkcí 10. Volné kmitání soustavy s více stupni volnosti 11. Vynucené kmitání soustavy s vice stupni volnosti v komplexním oboru 12. Řešení sostav s rozdělenými parametry - I 13. Řešení soustav s rozdělenými parametry - II 14. Dynamická stabilita soustav, experimentální metody dynamiky, podobnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.