229-0106/01 – Projekt 1 (Projekt 1)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity8
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+7
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zúročit nabyté znalosti z předmětu TZB I - zdravotechnické rozvody a plynová zařízení.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Tento předmět vede studenta k využití, ale především k dalšímu rozvoji jeho znalostí v oblasti zdravotechnických a plynových zařízení.

Povinná literatura:

Karel Kabele a kolektiv: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2009 Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Houšková, Koubková:Technická zařízení budov. Zdravotní technika a vytápění. Cvičení 1. Praha Vydavatelství ČVUT, 2000 Čupr, Bartošová, Počinková, Vrána: Zdravotní technika pro kombinované studium. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2000 Valášek a kolektiv: Zdravotnětechnická zařízení a instalace. Jaga group, v.o.s., Bratislava 2001 David E. Watkins – Heating Services in Buildings, Oxford 2011

Doporučená literatura:

http://www.prostredistaveb.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje projekt na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0104 TZB - ZTI Technická zařízení budov - zdravotechnika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Projekt zdravotechnických zařízení: 1. Situace (1:200 nebo 1:250) •zakreslení přípojek vodovodu, kanalizace a plynu (individuálních zdrojů) •umístění HUV, HUP, umístění revizních šachet kanalizace •odvodnění zpevněných ploch. 2. Projekt vodovodu •technická zpráva projektu vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky přílohy - stanovení potřeby vody, návrh a posouzení vnitřního vodovodu, výpis zařizovacích předmětů •půdorysy typických podlaží (1.NP, 2.NP; měřítko 1:50)s vyznačením připojovacího a stoupacího potrubí VV •půdorys podlaží (měřítko 1:50)s vyznačením horizontálních rozvodů VV, napojení přípojky •axometrie nebo rozvinutý řez VV (měřítko 1:50)včetně přípojky vody. 3. Projekt vnitřní kanalizace •technická zpráva projektu vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky přílohy - stanovení výpočtového odtoku dešťových a splaškových vod, návrh a posouzení vnitřní kanalizace, výpis zařizovacích předmětů •půdorysy typických podlaží (1.NP, 2.NP; měřítko 1:50)s vyznačením připojovacího, odpadního a větracího potrubí VK •půdorys podlaží nebo základů (měřítko 1:50)s vyznačením svodného potrubí VK, napojení přípojky •svislé řezy splaškové kanalizace (měřítko 1:50)- odpadní a připojovací potrubí VK •svislé řezy dešťové kanalizace (měřítko 1:50) •podélný řez hlavní větvě a větví vedlejších svodného potrubí splaškové a dešťové kanalizace (měřítko 1:50). 4. Projekt vnitřního plynovodu •technická zpráva projektu vnitřního plynovodu a plynovodní přípojky přílohy - stanovení výpočtové potřeby plynu, návrh a posouzení vnitřního plynovodu, výpis zařizovacích předmětů, zařazení zařizovacích předmětů dle odtahu spalin •půdorysy typických podlaží (1.NP, 2.NP; měřítko 1:50)s vyznačením připojovacího, stoupacího potrubí VP •půdorys podlaží (měřítko 1:50) s vyznačením horizontálních rozvodů VP, napojení přípojky •izometrie VP (měřítko 1:50)včetně přípojky plynu. Vypracovat seminární práci na zadané téma (určí pedagog). Po dohodě s vyučujícím aplikovat zadané téma seminární práce do zadaného projektu RD.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Vypracování programu podle individuálního zadání.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní