229-0107/01 – Akustika a denní osvětlení (AaDO)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL0307 Ing. Vojtěch Kolarčík
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní odborné znalosti z oblastí stavební akustiky a stavební světelné techniky. V části Stavební akustiky se studenti seznámí se základními akustickými veličinami, naučí se posuzovat šíření zvuku ve venkovním a vnitřním prostoru. Budou umět posoudit akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a navrhnout zlepšující opatření V části Osvětlení se studenti seznámí se základními požadavky na denní osvětlení budov, s jednoduchými grafickými metodami i simulačními výpočty pro denní osvětlení. Budou umět posoudit proslunění budov i venkovních prostorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Část Akustika zahrnuje: základní akustické veličiny, normové a legislativní požadavky na hluk, šíření zvuku ve venkovním a vnitřním prostoru, akustické vlastnosti stavebních konstrukcí - vzduchová a kročejová neprůzvučnost. Část Osvětlení se zabývá - denním osvětlením budov, základními požadavky na denní osvětlení, výpočty činitele denní osvětlenosti, prosluněním obytných budov.

Povinná literatura:

KAŇKA, J. Akustika stavebních objektů. 1. vyd. Brno. ERA, 2009. RYBÁR, P. a kol. Denní osvětlení a oslunění budov. 1. vyd., Brno, ERA, 2002. VAVERKA, J. a kol. Stavební fyzika 1. VUT Brno, 1998. Platné normy a vyhlášky z daných oblastí. CHADERTON, D. Building Services Engineering. Son Přes New York, 2004. ISBN: 0-203-56343-3 ČSN 73 0580 –1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky. ČNI Praha, 2007. ČSN 73 0580 –2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov. ČNI Praha, 2007. ČSN 73 0580 –3 Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol. ČNI Praha, 1994. ČSN 73 0580 –4 Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov. ČNI Praha, 1994. ČSN 730581 – Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. ČNI Praha, 2009. ČSN 73 4301 – Obytné budovy. Změna Z1/2005. ČNI Praha, 2005. ČSN EN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. Změna A1, 2007. ČSN EN ISO 717-2 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. Změna A1, 2007. ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. ČNI Praha, 2010. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Doporučená literatura:

RYBÁR, P. a kol. Denní osvětlení a oslunění budov. 1. vyd., Brno, ERA, 2002. SKOTNICOVÁ, I. a kol. Odhlučnění staveb. 1.vyd., Brno, ERA, 2006. KAŇKA, J. Stavební fyzika 1 : zvuk a denní světlo v architektuře. 1. vyd. Praha, ČVUT, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student vypracuje program na posouzení proslunění a denního osvětlení zadaného typu budovy. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Předmět nemá zpracované výukové podklady ve formě e-learning, ale má studijní opory vložené do systému LMS MOODLE.

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, rozdělení akustiky, základní pojmy, sluchový orgán a jeho funkce, 2. Vliv hluku na člověka, legislativní předpisy a požadavky 3. Urbanistická akustika – dopravní hluk, hluk působený výrobou, protihluková opatření 4. Akustické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí 5. Akustické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí 6. Akustické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí 7. Prostorová akustika – šíření zvuku v uzavřeném prostoru, jakost poslechu zvuku 8. Sluneční záření a denní světlo. Člověk a denní světlo. 9. Proslunění a oslunění – základní pojmy a funkční požadavky 10. Oslunění venkovních zařízení a pozemků. Kontrola slunečního záření 11. Denní osvětlení budov - funkční požadavky. Denní osvětlení pracovního prostředí a obytných budov 12. Denní osvětlení škol a průmyslových budov. Návrh denního a sdruženého osvětlení 13. Systémy denního osvětlení budov - pasivní a aktivní 14. Měření denního osvětlení Cvičení: 1. Základní pojmy a akustické veličiny, šíření zvuku ve volném prostoru, zvukové pole 2. Hladina akustického tlaku , kmitočtová pásma, ekvivalentní hladina akustického tlaku A, akustický výkon, příklady 3. Útlum zvuku ve venkovním prostoru. 4. Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí - příklady 5. Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí - příklady 6. Kročejová neprůzvučnost konstrukcí - příklady 7. Prostorová akustika – příklady. Kontrolní test. 8. Exkurze – akustická bezdozvuková komora 9. Denní světlo – zářivé a světelné veličiny 10. Výpočet proslunění budov– grafické metody, zadání Programu č. 1 11. Výpočet oslunění pozemků a venkovních zařízení, grafické metody 12. Výpočet denního osvětlení – simulační výpočtové metody 13. Navrhování denního osvětlení budov 14. Zápočtový týden

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze vyřešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, zápočtové písemné práce a zkoušky, zůstávají stejné jako pro standartní studijní plány.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S05) Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní