229-0111/01 – BIM pro specializaci TZB (BIM-TZB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity2
Garant předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER114 Ing. Pavel Gergela
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti o oblasti využití informačního modelování budov (Building Information Modeling, BIM), které je součástí celého životního cyklu stavby, od návrhu, přes realizaci, užívání stavby, případnou rekonstrukci až po její likvidaci. BIM je založen na propracovaném digitálním modelu, který bude osahovat veškeré TZB systémy - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění i vzduchotechniku. Cílem předmětu bude také ukázka propojení BIM modelu s CAFM systémem, který lze následně využívat pro plánování revizí či údržby technologických zařízení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou BIM s důrazem na aplikaci TZB systémů do digitálních modelů budov. V rámci cvičení bude zpracováván model na dostupných softwarech (studentských licencích). Model bude obsahovat jak 3D modelování obecných prvků, tak i ukázku výrobků od konkrétních dodavatelů stavebních či technických komponentů. Studenti se naučí krok za krokem vytvářet a upravovat prostorový model včetně všech instalací, ze kterého snadno získají 2D dokumentaci, ale zároveň i realistické vizualizace.

Povinná literatura:

Černý, M. a kol.: BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297- 5. http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1

Doporučená literatura:

http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/about/bimactivities/ http://www.tzb-info.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti absolvují během semestru kontrolní test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Studenti vypracují semestrální projekt podle individuálního zadání.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0104 TZB - ZTI Technická zařízení budov - zdravotechnika Povinná
229-0105 TZB - V+V Technická zařízení budov - vytápění a větrání Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do BIM – příprava modelu 2. BIM technologie - importy dat 3. – 4. BIM software – modelování stavební části 5. – 6. Open BIM – implementace TZB do 3D modelu 7. BIM procesy – korekce modelu 8. BIM v životním cyklu budov – plánování 9. BIM a CAFM – propojení modelu s FM softwarem 10. Plánování údržby – FM software 11. Energetický management – hodnocení variantních řešení technologických zařízení 12. Správa revizí dokumentů a změny dokumentů 13. Případové studie v oblasti BIM – další možnosti využití modelu 14. BIM a simulace procesů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.