229-0113/01 – Aplikace udržitelných zdrojů energie v budovách (AUZEB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VYS0052 Ing. Tomáš Vystavěl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznamení studentů s problematikou oblasti obnovitelných zdrojů energie, jejich potenciálem využití a perspektivou pro budoucnost při aplikacích v objektech i energetice budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s problematikou obnovitelích zdrojů energií. Ekologickým přínosem nových technologií, která lze úspěšně uplatnit pro stavební i energetické účely. Jedná se především o využití tepelných čerpadel, fototermických a fotovoltaických zařízení, kogenerační jednotky, větrné a vodní elektrárny, bioplynové stanice, biomasa obecně. V rámci předmětu bude zpracován elaborát.

Povinná literatura:

Brož, K., Šourek B.: Alternativní zdroje energie, ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02802-X. Obnovitelné zdroje energie, ČEZ, a.s. Časopisy: Alternativní energie, Energetika. www.tzb-info.cz Žeravík, A.: Stavíme tepelné čerpadlo, Euro-Print, Přerov, 2003.ISBN 80-239-0275-X.

Doporučená literatura:

Sorensen, B.: Renewable energy conversion, transmission and storage, Elsevier/Academic Press, Burlington, 2007. Freris, L., Infield, D.: Renewable energy in power systems, Wiley, Chichester, 2008. European Renewable Energy Council (EREC), Renewable energy in Europe: building markets and capacity, London: James & James, London, 2004. Duffie, J.A., Beckman, W.A.: Solar engineering of thermal processes - 2nd ed., Wiley, New York, 1991. Billy, C. Langley, B.C.: Heat pump technology - 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002. Hicks, t.: Handbook of Energy Enngineering Calculations, United States 2011. Boyle, G.: Renewable energy - 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2004. Sorensen, B.: Renewable energy: its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects - 3rd ed., Elsevier/Academic Press, Burlington, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuálně zadaný projekt, prezentace studentů vybraných zdrojů obnovitelné energie z praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0105 TZB - V+V Technická zařízení budov - vytápění a větrání Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Perspektivy energetických obnovitelných zdrojů. - Malé vodní elektrárny. - Využití energie větru. - Tepelná čerpadla. - Fototermika. - Fotovoltaika. - Kogenerace, trigenerace. - Biomasa. - Konstrukční úskalí obnovitelných zdrojů. - Ekonomické aspekty provozu obnovitelných zdrojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní