229-0114/02 – Technická zařízení budov/A - vytápění (TZB/A-V)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získat znalosti ve správném návrhu budov z hlediska jejich tepelně technických vlastností, principu výpočtu tepelných ztrát. Studenti budou umět navrhnout vhodná otopná tělesa a zvolit nejvhodnější zdroj vytápění. Studenti též nabudou znalosti ve využívání energetických zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět podává obsáhlejší informace o klimatu měst, sídel a budov, hydraulice potrubí, sdílením tepla, vnitřním klimatu budov, vytápění místností, otopných soustavách, domovních zdrojích vytápění, vzduchotechnice a větrání. Předmět prohlubuje znalosti o energetické náročností staveb a seznamuje s novými technologiemi využití netradičních zdrojů energie.

Povinná literatura:

J.Cihlář ,G.FGebauer,M.Počinková: Technická zařízení budov, Ústřední vytápění D.Petráš: Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie O.Lulkovičová a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny D.Petráš a kol.: Vytápění rodinných a bytových domů

Doporučená literatura:

J.Tywoniak: Nízkoenergetické domy, principy a příklady O.Humm: Nízkoenergetické domy K.Daniels: Technika budov, příručka pro architekty a projektanty http://www.prostredistaveb.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. Klima měst, sídel a budov. 2. Vytápění. Sdílení tepla. Vnitřní klima budov. Optimalizace mikroklima budov. 3 Tepelně technický návrh budovy. 4. Vytápění,výpočet tepelných ztrát a možnost jejich snižování. 5. Průkaz energetické náročnosti budovy. 6. Vytápění. Otopné soustavy. Domovní zdroje vytápění. 7. Základní typy vytápěcích kotlů, stacionární, závěsné, mobilní,klasické, nízkoteplotní, kondenzační,kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, solární zařízení. 8. Vytápění. Zabezpečovací zařízení vytápěcích systémů teplovodních i parních. Expanzní nádoby a zabezpečovací armatury. Návrh, výpočet, seřizování, kontroly. 9. Větrání. Přirozené větrání. Soustavy vzduchotechniky. 10. Otopná tělesa. Druhy, konstrukce, výkony, požadavky na montáž. Příslušenství otopných těles, seřizování průtoku media, regulační armatury. 11. Ohřev teplé vody. Způsoby ohřevu, zapojení do vytápěcích systémů, výpočet spotřeby teplé vody, hygiena ohřevu – bakterie Legionella. 12. Plynová zařízení v oblasti TZB. Základní předpisy pro návrh a montáž plynových zařízení, provozní zkoušky a revize 13. Centrální zásobování teplem, okrskové kotelny, teplárny, tepelné sítě, předávací stanice. Příprava TV v soustavách CZT. Měření množství spotřebovaného tepla. 14. Vyhodnocování provozu vytápěcích zařízení, tepelná účinnost, normovaný stupeň použití, kriteria vyhodnocování provozu podle EU. Ekologické programy. Bezemisní zátěž území stavbou. 15. Průkaz energetické náročnosti budovy. Evropská směrnice 2002/91/ES i v ostatních státech EU. Snížení spotřeby energie a emisí CO2.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku