229-0152/01 – Technická zařízení budov II. (TZB2)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Irena Svatošová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR013 Ing. Petra Baronová
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
KUB16 doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
WNE01 Ing. Jan Wnetrzak
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává základní informace o problematice vytápění budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět seznamuje posluchače s vytápěním stavebních objektů - zdrojem tepla, návrhem topných rozvodů a jednotlivých topných ploch.

Povinná literatura:

M.Vandas a kol. Technická zařízení budov, Verglas Praha / 2001 J.Cihlář TZB – Ústřední vytápění I, CERM Brno / 1998 J.Šoch TZB, VŠB / 2001 K.Brož Zásobování teplem, ČVUT Praha 1997 Kolektiv, Topenářská příručka (kniha i CD), GAS Praha / 2001 V.Jelínek, R.Vanko, Komínová technika, Komtec K.Vary/ 2000 Česká společnost pro tech.pr. < www.tzbinfo.cz > Technická pravidla GAS Odběrná plynová zařízení, GAS Praha / 2000 Dvořáček K.- Sládek D. Elektrické instalace ve výstavbě, STROM Praha / 1996 časopis Topenářství a instalace 6x ročně časopis Instalatér, 6x ročně Firemní literatura Grundfos,WILO, Vaillant, Schiedel, Junkers, Viessmann,Viadrus, DAKON

Doporučená literatura:

Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Cihlář, Gebauer, Počinková: TZB. Ústřední vytápění I. Cvičení, ateliérová tvorba. Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,1998 Karel Brož: Vytápění. Vydavatelství ČVUT, 2006 Brož,Šourek: Alternativní zdroje energie. Praha Vydavatelství ČVUT, 2003 Bystřický, Pokorný: TZB – B. Vydavatelství ČVUT, 2003 www.tzb-info.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0151 TZB1 Technická zařízení budov I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška, zákony, předpisy, doporučená literatura. Význam a náplň předmětu TZB. Zákon č.22/1997 Sb a č.71/2000 Sb. A navazující nařízení vlády, prohlášení o shodě, činnost orgánů SOD. 2. Vytápění. Sdílení tepla, vnitřní klima budov,tepelná pohoda a její vliv na lidský organizmus. 3. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát a možnost jejich snižování. Výpočet tepelných ztrát matematicky i prostřednictvím PC. Kreslení schemat prvků ÚT. 4. Vytápění. Otopné soustavy samotížné a s nuceným oběhem. Návrh a výpočet potrubních rozvodů. 5. Základní typy vytápěcích kotlů – stacionární, závěsné, mobilní. Kotle klasické, nízkoteplotní a kondenzační. Další možné zdroje – kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, solární zařízení. 6. Zabezpečovací zařízení vytápěcích systémů teplovodních i parních. Expanzní nádoby a zabezpečovací armatury. Návrh, výpočet, seřizování, kontroly. 7. Větrání a klimatizace. Optimalizace mikroklimatu budov. Soustavy vzduchotechniky. 8. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání, malá vzduchotechnika. Nucené větrání, chladicí soustavy. 9. Otopná tělěsa. Druhy, konstrukce, výkony, požadavky na montáž. Příslušenství otopných těles, seřizování průtoku media, regulační armatury. 10. Ohřev teplé užitkové vody.Způsoby ohřevu, zapojení do vytápěcích systémů, výpočet spotřeby TUV, hygiena ohřevu – bakterie Legionella. 11. Pplynová zařízení v oblasti TZB. Základní předpisy pro návrh a montáž plynových zařízení, provozní zkoušky a revize. 12. Druhy paliv, jejich vliv na ekologii, možnosti úspor paliv. Netradiční energetické zdroje. Energeticky úsporné domy. Hysolární energie. 13. Centrální zásobování teplem, okrskové kotelny, teplárny, tepelné sítě, předávací stanice. Příprava TUV v soustavách CTZ. Měření množství spotřebovaného tepla. 14. Vyhodnocování provozu vytápěcích zařízení, tepelná účinnost, normovaný stupeň využití, kriteria vyhodnocování provozu podle EU. Ekologické programy. Bezemisní zátěž území stavbou. 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s tepelnými zdroji, povinná školení obsluhy, povinná dokumentace zařízení. Cvičení: Projekt: A: Projekt vytápění objektu 1. Technická zpráva projektu vytápění – tepelné ztráty. 2. Půdorys typických podlaží – rozvod vytápění. 3. Půdorys podlaží – horizontální rozvod vytápění 4. Schema systému vytápění. B: Projekt nuceného větrání 1. Technická zpráva projektu nuceného větrání. Určení množství odváděného vzduchu, výpočet tlakových ztrát potrubí, návrh ventilátoru. 2. Půdorysy typických podlaží – návrh systému větrání. 3. Řez systému větrání. C: Projekt využití sluneční energie 1. Technická zpráva projektu – výpočet sluneční radiace a energie zachycené kolektory, určení typu kolektoru, včetně účinnosti. 2. Situace a zakreslení umístění kolektorů 3. Schema navrženého systému Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.