229-0152/06 – Technická zařízení budov II. (TZB2)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Irena Svatošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Irena Svatošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAT020 Ing. Andrea Baďurová
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává základní informace o problematice vytápění budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět seznamuje posluchače s vytápěním stavebních objektů - zdrojem tepla, návrhem topných rozvodů a jednotlivých topných ploch.

Povinná literatura:

M.Vandas a kol. Technická zařízení budov, Verglas Praha / 2001 J.Cihlář TZB – Ústřední vytápění I, CERM Brno / 1998 J.Šoch TZB, VŠB / 2001 K.Brož Zásobování teplem, ČVUT Praha 1997 Kolektiv, Topenářská příručka (kniha i CD), GAS Praha / 2001 V.Jelínek, R.Vanko, Komínová technika, Komtec K.Vary/ 2000 Česká společnost pro tech.pr. < www.tzbinfo.cz > Technická pravidla GAS Odběrná plynová zařízení, GAS Praha / 2000 Dvořáček K.- Sládek D. Elektrické instalace ve výstavbě, STROM Praha / 1996 časopis Topenářství a instalace 6x ročně časopis Instalatér, 6x ročně Firemní literatura Grundfos,WILO, Vaillant, Schiedel, Junkers, Viessmann,Viadrus, DAKON

Doporučená literatura:

Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Cihlář, Gebauer, Počinková: TZB. Ústřední vytápění I. Cvičení, ateliérová tvorba. Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,1998 Karel Brož: Vytápění. Vydavatelství ČVUT, 2006 Brož,Šourek: Alternativní zdroje energie. Praha Vydavatelství ČVUT, 2003 Bystřický, Pokorný: TZB – B. Vydavatelství ČVUT, 2003 www.tzb-info.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0151 TZB1 Technická zařízení budov I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška, zákony, předpisy, doporučená literatura. Význam a náplň předmětu TZB. Zákon č.22/1997 Sb a č.71/2000 Sb. A navazující nařízení vlády, prohlášení o shodě, činnost orgánů SOD. 2. Vytápění. Sdílení tepla, vnitřní klima budov,tepelná pohoda a její vliv na lidský organizmus. 3. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát a možnost jejich snižování. Výpočet tepelných ztrát matematicky i prostřednictvím PC. Kreslení schemat prvků ÚT. 4. Vytápění. Otopné soustavy samotížné a s nuceným oběhem. Návrh a výpočet potrubních rozvodů. 5. Základní typy vytápěcích kotlů – stacionární, závěsné, mobilní. Kotle klasické, nízkoteplotní a kondenzační. Další možné zdroje – kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, solární zařízení. 6. Zabezpečovací zařízení vytápěcích systémů teplovodních i parních. Expanzní nádoby a zabezpečovací armatury. Návrh, výpočet, seřizování, kontroly. 7. Větrání a klimatizace. Optimalizace mikroklimatu budov. Soustavy vzduchotechniky. 8. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání, malá vzduchotechnika. Nucené větrání, chladicí soustavy. 9. Otopná tělěsa. Druhy, konstrukce, výkony, požadavky na montáž. Příslušenství otopných těles, seřizování průtoku media, regulační armatury. 10. Ohřev teplé užitkové vody.Způsoby ohřevu, zapojení do vytápěcích systémů, výpočet spotřeby TV, hygiena ohřevu – bakterie Legionella. 11. Ppynová zařízení v oblasti TZB. Základní předpisy pro návrh a montáž plynových zařízení, provozní zkoušky a revize. 12. Druhy paliv, jejich vliv na ekologii, možnosti úspor paliv. Netradiční energetické zdroje. Energeticky úsporné domy. Hysolární energie. 13. Centrální zásobování teplem, okrskové kotelny, teplárny, tepelné sítě, předávací stanice. Příprava TV v soustavách CTZ. Měření množství spotřebovaného tepla. 14. Vyhodnocování provozu vytápěcích zařízení, tepelná účinnost, normovaný stupeň využití, kriteria vyhodnocování provozu podle EU. Ekologické programy. Bezemisní zátěž území stavbou. 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s tepelnými zdroji, povinná školení obsluhy, povinná dokumentace zařízení. Cvičení: Projekt vytápění: Seznam příloh: Technická zpráva + přílohy k technické zprávě Půdorys 1.N.P., 2.N.P. Půdorys 1.P.P. (půdorys toho podlaží, kde vedeme horizontální rozvody) Schéma zapojení otopných těles Schéma zapojení zdroje tepla Přílohy k technické zprávě: •doložení výpočtu součinitele prostupu tepla UN W/(m2.K) (doložení hodnot u výplní otvorů – prospekt) •výpočet tepelných ztrát •roční spotřeba tepla •výpočet expanzní nádoby •dimenzování potrubí •výpočet a návrh čerpadla •návrh zdroje tepla (doložit prospektem)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2009/2010 letní