229-0160/01 – Technická zařízení budov I/A (TZBI/A)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity2
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí znalosti vedení domovních zdravotechnických instalací ( kanalizace, vodovod, plynovod ). Získají přehled o vhodných výrobcích a technologiích. Naučí se zásady dimenzování a návrhu jednotlivých částí zdravotechnických instalací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává obsáhlejší informace o technických zařízeních budov, správném návrhu zařizovacích předmětů, požadavcích na hygienickou výměnu vzduchu, požadavcích na kvalitu vody ( studené, teplé), podmínkách instalace vnitřního plynovodu a spotřebičích plynu, využití dešťové odpadní vody, návrhu domovních čistíren odpadních vod.

Povinná literatura:

Z.Žabička,J.Vrána: Zdravotně technické informace J.Vrána a kol.: Technická zařízení budov v praxi Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Houšková, Koubková: Technická zařízení budov. Zdravotní technika a vytápění. Cvičení 1. Praha Vydavatelství ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

http://www.tzb-info.cz/ http://www.prostredistaveb.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 2.Vlastnosti vody, vodní zdroje, úprava vody, vodovodní přípojky 3.Vodovod, návrh a výpočet vnitřního vodovodu, armatury 4.Vodovodní sítě, úpravy tlaku vody, požární vodovod 6.Kanalizace gravitační a tlakové, stoky, dešťové odpadní vody, zařizovací předměty 7.Kanalizační přípojka, čistírny odpadních vod, výpočet kanalizace 8.Sanitární technika, instalační celky, typologie 9.Požadavky na bazény. Příprava teplé vody. 10.Topné plyny, základní vlastnosti, použitelnost, výbušnost, plynovody, zásady rozvodu plynu, požadavky na projekt přípojky 11.Plynová zařízení, armatury, odzkoušení, druhy plynových spotřebičů ve stavebnictví, možnost použití 12.Druhy plynových spotřebičů ve stavebnictví, možnost použití 13.Odborná způsobilost pro instalaci a projekty PZ, certifikace výrobků. 14.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s plynem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2010/2011 zimní