229-0160/02 – Technická zařízení budov I/A (TZBI/A)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity3
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAT020 Ing. Andrea Baďurová
GER114 Ing. Pavel Gergela
CHU0019 Ing. Blanka Chudíková
ROD0027 Ing. Claudie Rodková
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
DON020 Ing. Denisa Valachová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí znalosti vedení domovních zdravotechnických instalací ( kanalizace, vodovod, plynovod ). Získají přehled o vhodných výrobcích a technologiích. Naučí se zásady dimenzování a návrhu jednotlivých částí zdravotechnických instalací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává obsáhlejší informace o technických zařízeních budov, správném návrhu zařizovacích předmětů, požadavcích na hygienickou výměnu vzduchu, požadavcích na kvalitu vody ( studené, teplé), podmínkách instalace vnitřního plynovodu a spotřebičích plynu, využití dešťové odpadní vody, návrhu domovních čistíren odpadních vod.

Povinná literatura:

Z.Žabička,J.Vrána: Zdravotně technické informace J.Vrána a kol.: Technická zařízení budov v praxi Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Houšková, Koubková: Technická zařízení budov. Zdravotní technika a vytápění. Cvičení 1. Praha Vydavatelství ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

http://www.tzb-info.cz/ http://www.prostredistaveb.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvodní přednáška, zákony, předpisy (ve zdravotechnice), doporučená literatura. 2.Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 3.Vlastnosti vody, vodní zdroje, úprava vody, vodovodní přípojky. 4.Vodovod, návrh a výpočet vnitřního vodovodu, armatury. 5.Vodovodní sítě, úpravy tlaku vody ve VV, požární vodovod. 6.Kanalizace gravitační a tlaková, stoky, dešťové a odpadní vody, zařizovací předměty. 7.Kanalizační přípojka, čistírny odpadních vod, výpočet DN vnitřní kanalizace. 8.Sanitární technika, instalační celky, typologie. 9.Příprava teplé vody, výpočet potřeby TV, požadavky na TV.. 10.Topné plyny, základní vlastnosti, použitelnost, plynovody. 11.Zásady rozvodu NTL plynu, požadavky na projekt přípojky NTL plynu. 12.Plynová zařízení, armatury, odzkoušení, druhy plynových spotřebičů ve stavebnictví, možnost použití. 13.Druhy plynových spotřebičů ve stavebnictví, podmínky instalace ve stavebních objektech. 14.Odborná způsobilost pro instalaci a projekty PZ, certifikace výrobků. 15.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s plynem. Cvičení: Individuální zadání projektu zdravotechniky - zadává vyučující.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní