229-0161/01 – Technická zařízení budov II/A (TZBII/A)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity3
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAT020 Ing. Andrea Baďurová
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získat znalosti ve správném návrhu budov z hlediska jejich tepelně technických vlastností, principu výpočtu tepelných ztrát. Studenti budou umět navrhnout vhodná otopná tělesa a zvolit nejvhodnější zdroj vytápění. Studenti též nabudou znalosti ve využívání energetických zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět podává obsáhlejší informace o klimatu měst, sídel a budov, hydraulice potrubí, sdílením tepla, vnitřním klimatu budov, vytápění místností, otopných soustavách, domovních zdrojích vytápění, vzduchotechnice a větrání. Předmět prohlubuje znalosti o energetické náročností staveb a seznamuje s novými technologiemi využití netradičních zdrojů energie.

Povinná literatura:

J.Cihlář ,G.FGebauer,M.Počinková: Technická zařízení budov, Ústřední vytápění D.Petráš: Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie O.Lulkovičová a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny D.Petráš a kol.: Vytápění rodinných a bytových domů

Doporučená literatura:

J.Tywoniak: Nízkoenergetické domy, principy a příklady O.Humm: Nízkoenergetické domy K.Daniels: Technika budov, příručka pro architekty a projektanty http://www.prostredistaveb.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0160 TZBI/A Technická zařízení budov I/A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. Klima měst, sídel a budov. 2. Vytápění. Sdílení tepla. Vnitřní klima budov. Optimalizace mikroklima budov. 3 Tepelně technický návrh budovy. 4. Vytápění,výpočet tepelných ztrát a možnost jejich snižování. 5. Průkaz energetické náročnosti budovy. 6. Vytápění. Otopné soustavy. Domovní zdroje vytápění. 7. Základní typy vytápěcích kotlů, stacionární, závěsné, mobilní,klasické, nízkoteplotní, kondenzační,kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, solární zařízení. 8. Vytápění. Zabezpečovací zařízení vytápěcích systémů teplovodních i parních. Expanzní nádoby a zabezpečovací armatury. Návrh, výpočet, seřizování, kontroly. 9. Větrání. Přirozené větrání. Soustavy vzduchotechniky. 10. Otopná tělesa. Druhy, konstrukce, výkony, požadavky na montáž. Příslušenství otopných těles, seřizování průtoku media, regulační armatury. 11. Ohřev teplé vody. Způsoby ohřevu, zapojení do vytápěcích systémů, výpočet spotřeby teplé vody, hygiena ohřevu – bakterie Legionella. 12. Plynová zařízení v oblasti TZB. Základní předpisy pro návrh a montáž plynových zařízení, provozní zkoušky a revize 13. Centrální zásobování teplem, okrskové kotelny, teplárny, tepelné sítě, předávací stanice. Příprava TV v soustavách CZT. Měření množství spotřebovaného tepla. 14. Vyhodnocování provozu vytápěcích zařízení, tepelná účinnost, normovaný stupeň použití, kriteria vyhodnocování provozu podle EU. Ekologické programy. Bezemisní zátěž území stavbou. 15. Průkaz energetické náročnosti budovy. Evropská směrnice 2002/91/ES i v ostatních státech EU. Snížení spotřeby energie a emisí CO2. Cvičení: Individuální zadání projektu zdravotechniky - zadává vyučující.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní