229-0206/02 – Modelování energetického chování budov (MECHB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání hlubších znalostí a dovesností v oblastech počítačového modelování a simulace energetické a ekologické zátěže budov.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základní problematikou počítačového modelování typických úloh oboru TZB při návrhu a provozu objektů, přenosem tepla i látek související s tvorbou interního prostředí budov.

Povinná literatura:

Neuschl, Š. a kol: Modelovanie a simulácia, Bratislava, ALFA-SNTL, 1988. Energetický ústav: Simulace a dynamické modelování procesů a systémů v energetice, sborník, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2012. ISBN 978-80-260-3274-8.

Doporučená literatura:

Platné vyhlášky a normy související s problematikou energetiky budov.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají individální projekty s pomocí simulačních softwarů, které se hodnotí a zároveň kontrolují znalosti z řešené problematiky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Odevzdané všechny projekty v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
229-0209 VaK I Větrání a klimatizace I

Osnova předmětu

•Základní energetické procesy v budovách, typické simulační modely k jejich postižení a identifikaci. •Modelování okrajových stacionárních i nestacionárních podmínek. •Modelování tepelného a hydraulického chování systémů TZB a jejich prvků. •Obslužné programy pro technickou praxi, komunikační prostředky a databáze. •Aplikace pro vzduchotechniku, zdravotechniku a energetiku budov. Grafické nadstavby pro profese TZB.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.