229-0208/02 – Energetické systémy budov I (ESB I)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHU0019 Ing. Blanka Chudíková
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti v oblasti vnějších rozvodných sítí pitné vody a jejich provozní činnost, znalosti technologie čištění odpadních vod a systémy stokových sítí gravitační kanalizace, speciální druhy stokových sítí dle způsobu dopravy odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá jednotlivými částmi vnějších stokových gravitačních sítí a úpravě a způsobu dopravy pitné vody do spotřebiště.

Povinná literatura:

Karel Kabele a kolektiv: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2009 M.Vandas a kol. Technická zařízení budov, Verglas Praha / 2001 David V. Chadderton - Building Servicces Engineering, London , 2007 F. Hall, R. Greeno – Building Services Handbook, Oxford, 2011 G.J. Blower – Plumbing Mechanical Services, Essex 2006

Doporučená literatura:

Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje zadané programy podle individuálního zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Student vypracuje programy podle individuálního zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Z historie zdravotechniky, základní pojmy, legislativa 2. Návrh a výpočet cirkulačního potrubí 3. Příprava teplé vody, návrh a výpočet 4. Zdroje vody v ČR, řešení úspory vody, zásobování pitnou vodou, tlaková pásma vnitřního vodovodu 5. Efektivita provozu solárních kolektorů 6. Hospodaření s dešťovými vodami, podtlakový systém odvodu dešťových vod 7. Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod 8. Hospodaření s odpadními vodami, centrální čištění odpadních vod 9. Splaškové stoky a potrubí, způsoby dopravy odpadních vod 10. Vlastnosti topných plynů a jejich distribuce 11. Použití PB ve stavebních objektech 12. Netradiční zdroje energie 13. Oběhová čerpadla v systémech TZB, charakteristika OS 14. Řešení objektu z hlediska pasivního standardu (nulového)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku