229-0209/01 – Větrání a klimatizace I (VaK I)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
CHU0019 Ing. Blanka Chudíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kompletní návrh větracích, teplovzdušných a jednoduchých klimatizačních systémů. Semestrální projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti získají základy v oblasti větrání a klimatizace běžných objektů (bytové, občanské výstavby), a to jak v oblasti teoretické na přednáškách, tak praktické na cvičeních, při výpočtech a návrzích vzduchotechnických zařízení (i v různých variantních řešeních). Taktéž je kladen důraz na ekonomickou a energetickou stránku samotného návrhu.

Povinná literatura:

CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kolektiv. Větrání a klimatizace. Brno : Bolit, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. SZÉKYOVÁ, M., FERSTL, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : JAGA Group, s.r.o., 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3. HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech 1. Brno : CERM, 2006. 229 s. ISBN 80-7204-486-9. GALDA, Z. Vzduchotechnika. Brno : CERM, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7204-768-0. Multimediální výukové texty k předmětu na: http://prostredistaveb.vsb.cz www.tzb-info.cz

Doporučená literatura:

JOKL, M. Přirozená klimatizace. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 81 s. ISBN 80-86517-84-5. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Klimatizace a větrání. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 117 s. ISBN 80-86517-30-6. PAPEŽ, K. Technická zařízení budov 3. Praha : ČVUT, 1997. 133 s. ISBN 80-01-01578-5. ASHREA Handbook Fundamentals, Atlanta : ASHRAE, 2009. ASHREA Handbook HVAC Systems and Equipments, Atlanta : ASHRAE, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí. 2 kontrolní termíny pro semestrální projekt.

E-learning

http://prostredistaveb.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Odevzdat projekt (maximálně 35 bodů) v den hodiny e-mailem. Provést návrh a výpočet, které jsou uvedeny v osnově technické zprávy na webu. (za každý 1 den zpoždění = -1 bod). Odevzdaný projekt se všemi řešenými částmi (osnova technické zprávy viz web) je podmínkou nutnou pro možnost vykonání zkoušky (max. 3 zkušební termíny).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

•Základní pojmy, vnitřní mikroklima, požadavky, parametry; •Letní a zimní úpravy vzduchu, h-x diagram, ohřev, chlazeni, odvod vlhkosti, vlhčeni, mísení; •Požadavky na větrání a klimatizaci dle platných legislativních předpisů; •Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, tepelná bilance; •Klimatizační systémy, chladivové systémy; •Znečišťující látky, filtrace, druhy filtrů, principy odlučování; •Prouděni vzduchu potrubím, tlakové ztráty, metodika návrhu potrubních sítí; •Ventilátory a tlakové poměry v potrubní síti; •Způsoby distribuce vzduchu; •Hluk ve vzduchotechnice, obecné souvislosti; •Požární bezpečnost ve vzduchotechnice, přirozené odvětrání, nucené odvětrání; •Strojovny vzduchotechniky; •Projektová dokumentace pro instalaci VZT zařízení; •Větrání garáží.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách povinná není. Zadané úlohy se odevzdávají v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní