229-0209/02 – Větrání a klimatizace I (VaK I)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kompletní návrh větracích, teplovzdušných a jednoduchých klimatizačních systémů. Semestrální projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti získají základy v oblasti větrání a klimatizace běžných objektů (bytové, občanské výstavby), a to jak v oblasti teoretické na přednáškách, tak praktické na cvičeních, při výpočtech a návrzích vzduchotechnických zařízení (i v různých variantních řešeních). Taktéž je kladen důraz na ekonomickou a energetickou stránku samotného návrhu.

Povinná literatura:

CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kolektiv. Větrání a klimatizace. Brno : Bolit, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. SZÉKYOVÁ, M., FERSTL, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : JAGA Group, s.r.o., 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3. HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech 1. Brno : CERM, 2006. 229 s. ISBN 80-7204-486-9. GALDA, Z. Vzduchotechnika. Brno : CERM, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7204-768-0. Multimediální výukové texty k předmětu na: http://prostredistaveb.vsb.cz www.tzb-info.cz

Doporučená literatura:

JOKL, M. Přirozená klimatizace. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 81 s. ISBN 80-86517-84-5. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Klimatizace a větrání. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 117 s. ISBN 80-86517-30-6. PAPEŽ, K. Technická zařízení budov 3. Praha : ČVUT, 1997. 133 s. ISBN 80-01-01578-5. ASHREA Handbook Fundamentals, Atlanta : ASHRAE, 2009. ASHREA Handbook HVAC Systems and Equipments, Atlanta : ASHRAE, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí. 2 kontrolní termíny pro semestrální projekt.

E-learning

http://prostredistaveb.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Odevzdat projekt (maximálně 35 bodů) v den hodiny e-mailem. Provést návrh a výpočet, které jsou uvedeny v osnově technické zprávy na webu. (za každý 1 den zpoždění = -1 bod). Odevzdaný projekt se všemi řešenými částmi (osnova technické zprávy viz web) je podmínkou nutnou pro možnost vykonání zkoušky (max. 3 zkušební termíny).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

•Základní pojmy, vnitřní mikroklima, požadavky, parametry; •Letní a zimní úpravy vzduchu, h-x diagram, ohřev, chlazeni, odvod vlhkosti, vlhčeni, mísení; •Požadavky na větrání a klimatizaci dle platných legislativních předpisů; •Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, tepelná bilance; •Klimatizační systémy, chladivové systémy; •Znečišťující látky, filtrace, druhy filtrů, principy odlučování; •Prouděni vzduchu potrubím, tlakové ztráty, metodika návrhu potrubních sítí; •Ventilátory a tlakové poměry v potrubní síti; •Způsoby distribuce vzduchu; •Hluk ve vzduchotechnice, obecné souvislosti; •Požární bezpečnost ve vzduchotechnice, přirozené odvětrání, nucené odvětrání; •Strojovny vzduchotechniky; •Projektová dokumentace pro instalaci VZT zařízení; •Větrání garáží.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách povinná není. Zadané úlohy se odevzdávají v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.