229-0212/02 – Teorie vnitřního prostředí budov (TVP)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětuIng. Michaela Černínová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Černínová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ171 Ing. Michaela Černínová, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti a dovednosti z oblasti teorie vnitřního prostředí budov. Studenti se naučí charakterizovat vlivy jednotlivých faktorů a jejich účinků na člověka. Seznámí se s možnostmi optimalizace jednotlivých faktorů mikroklimatu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přehled faktorů, požadavků a předpisů pro vnitřní prostředí budov. Interní mikroklima - akustické, tepelně vlhkostní, světelné, odérové a toxické, aerosolové, mikrobiální, elektromagnetické a elektroiontové, Ionizační, elektrostatické, problémy práce s počítačem, vztah práce a zdraví.

Povinná literatura:

Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. ACADEMIA, 2002.

Doporučená literatura:

Jiránek M., Kupilík V., Wasserbauer R.: Zdravotní nezávadnost staveb, ČKAIT 1999 Internet – stránky MŽP, MZ, SZÚ, zákony, vyhlášky, normy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci cvičení prezentace jednotlivých témat zpracovaných studenty (dvojice).

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod. Přehled faktorů, požadavků a předpisů pro vnitřní prostředí budov. Základní pojmy - složky obytného prostředí (fyzikální, chemické, biologické), zdroje a forma agencií. Požadavky na stavby (bytové, průmyslové a zemědělské). Právní a hygienické předpisy. 2. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní názvosloví, zdroje hluku v budově, působení hluku a vibrací na člověka, přípustné limity hluku, odstraňování hluku v interiéru. 3. Vnitřní klima: Tepelně vlhkostní mikroklima - teplotní a vlhkostní podmínky (vzduch, vlhkost, teplota). Tepelná pohoda, základní pojmy, termoregulační mechanizmy člověka. Hodnocení člověka a prostředí. Optimalizace tep. vlhkost. Mikroklimatu. Technická zařízení a soustavy ke tvorbě interního mikroklimatu budov (vytápění, větrání a klimatizace). 4. Světlo, denní osvětlení, oslunění a proslunění – světelné mikroklima Základní názvosloví, legislativní požadavky, denní světlo a sluneční záření v interiéru. 5. Faktory zdravotní závadnosti budov – škodliviny z vnitřního a venkovního prostředí. Škodliviny uvolňované ze stavebních konstrukcí. Vliv rizikových faktorů na zdraví člověka. 6. Odéry a toxické plyny – odérové a toxické mikroklima Zdroje nepříjemných a příjemných odérů, působení odérů na člověka, posuzování úrovně a optimalizace odérového mikroklimatu, zdroje toxických plynů a jejich působení na člověka, přípustné limity, odstraňování toxických plynů z ovzduší. 7. Prach a kapalné aerosoly – aerosolové mikroklima Druh a velikosti aerosolů, zdroje aerosolů, působení na lidský organismus, přípustné limity, odstraňování aerosolů z ovzduší. 8. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Mikroby - viry,bakterie, plísně. Členovci, hlodavci, rostliny. Biologické faktory a z nich plynoucí zdravotní problémy, ochrana proti nim a bytová hygiena. 9. Elektromagnetické pole, aeroionty – elektromagnetické a elektroiontové mikroklima Elektromagnetické vlny a jejich zdroje, účinek na člověka, přípustné limity, ochrana před elektromagnetickými vlnami, tvorba aeroiontů venku a uvnitř budovy, přípustné a optimální hodnoty elektroiontového mikroklimatu. 10. Ionizační mikroklima – ionizující záření. Zdroje a šíření radonu. Radon v budovách. Přípustné limity, legislativa. Ochrana proti radonu. 11. Statická elektřina – elektrostatické mikroklima, problémy práce s počítačem Tvorba statické elektřiny a její působení v interiéru, kritérium pro posuzování statické elektřiny a snižování její tvorby, optimální mikroklimatické podmínky pro práci s počítačem. 12. Vztah práce a zdraví - nemoci z povolání, bezpečnost. Psychické mikroklima - Syndrom nemocných budov. 13. FENG – ŠUEJ – psychologie prostoru Osnova cvičení: 1. Úvod – seznámení s osnovami, rozdělení jednotlivých témat pro zpracování a prezentaci studenty. 2. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní akustické výpočty, měření hluku. 3. Tepelně vlhkostní mikroklima – příklady výpočtu, měření tepelně vlhkostního mikroklimatu vnitřního prostředí. 4. Tepelně vlhkostní mikroklima – příklady výpočtu. Zadání programu č.1. 5. Světelné mikroklima Příklady výpočtu, měření denního osvětlení 6. Studentské prezentace a diskuze k tématům – Akustické mikroklima, Světelné mikroklima, Tepelně vlhkostní mikroklima. 7. Studentské prezentace a diskuze k tématům – Faktory zdravotní závadnosti budov Odérové mikroklima, Toxické mikroklima. 8. Odéry a toxické plyny – Hra s vůněmi. Příklady výpočtu 9. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Aerosolové mikroklima, Mikrobiální mikroklima 10. Studentská prezentace a diskuze k tématům – Elektromagnetické mikroklima, Elektroiontové mikroklima 11. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Ionizační mikroklima 12. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Elektrostatické mikroklima, Problémy práce s počítačem 13. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Vztah práce a zdraví, Psychické mikroklima, Syndrom nemocných budov, FENG – ŠUEJ 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.