229-0217/01 – Teorie vnitřního prostředí staveb (TVP)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti a dovednosti z oblasti teorie vnitřního prostředí budov. Studenti se naučí charakterizovat vlivy jednotlivých faktorů a jejich účinků na člověka. Seznámí se s možnostmi optimalizace jednotlivých faktorů mikroklimatu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přehled faktorů, požadavků a předpisů pro vnitřní prostředí budov. Interní mikroklima - akustické, tepelně vlhkostní, světelné, odérové a toxické, aerosolové, mikrobiální, elektromagnetické a elektroiontové, Ionizační, elektrostatické, problémy práce s počítačem, vztah práce a zdraví.

Povinná literatura:

Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. ACADEMIA, 2002.

Doporučená literatura:

Jiránek M., Kupilík V., Wasserbauer R.: Zdravotní nezávadnost staveb, ČKAIT 1999 Internet – stránky MŽP, MZ, SZÚ, zákony, vyhlášky, normy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Přehled faktorů, požadavků a předpisů pro vnitřní prostředí budov: Úvod - Faktory vnitřního prostředí budov [Základní pojmy - Složky obytného prostředí (fyzikální, chemické, biologické), Zdroje a forma agencií] – Požadavky na stavby (bytové, průmyslové a zemědělské) – Právní a hygienické předpisy 2. Vnitřní klima: Tepelně vlhkostní mikroklima - Teplotní a vlhkostní podmínky (vzduch, vlhkost, teplota) – Tepelná pohoda (Základní pojmy - Termoregulační mechanizmy člověka - Hodnocení člověka a prostředí - Optimalizace tep. vlhkost. mikroklimatu) - Technická zařízení a soustavy ke tvorbě interního mikroklimatu budov (vytápění, větrání a klimatizace)3. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní názvosloví, zdroje hluku v budově, působení hluku a vibrací na člověka, přípustné limity hluku, odstraňování hluku v interiéru 4. Světlo, denní osvětlení, oslunění a proslunění – světelné mikroklima Základní názvosloví, fotometrie, legislativní požadavky, zásady pro návrh denního osvětlení 5. Faktory zdravotní závadnosti budov – Škodliviny z vnitřního a venkovního prostředí - Škodliviny uvolňované ze stavebních konstrukcí – Vliv rizikových faktorů na zdraví člověka. 6. Radon v budovách – ionizační mikroklima: Ohrožení radioaktivitou – Zdroje záření – Ochrana proti radioaktivitě - Legislativa 7. Odéry a toxické plyny – odérové a toxické mikroklima Zdroje nepříjemných a příjemných odérů, působení odérů na člověka, posuzování úrovně a optimalizace odérového mikroklimatu, zdroje toxických plynů a jejich působení na člověka, přípustné limity, odstraňování toxických plynů z ovzduší 8. Prach a kapalné aerosoly – aerosolové mikroklima Druh a velikosti aerosolů, zdroje aerosolů, působení na lidský organismus, přípustné limity, odstraňování aerosolů z ovzduší 9. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Mikroby - viry,bakterie, plísně. Členovci, hlodavci, rostliny. 10. Biologické faktory a z nich plynoucí zdravotní problémy, ochrana proti nim a bytová hygiena. 11. Elektromagnetické pole, aeroionty – elektromagnetické a elektroiontové mikroklima Elektromagnetické vlny a jejich zdroje, účinek na člověka, přípustné limity, ochrana před elektromagnetickými vlnami, tvorba aeroiontů venku a uvnitř budovy, přípustné a optimální hodnoty elektroiontového mikroklimatu. 12. Statická elektřina – elektrostatické mikroklima, problémy počítačů Tvorba statické elektřiny a její působení v interiéru, kritérium pro posuzování statické elektřiny a snižování její tvorby, optimální mikroklimatické podmínky pro práci s počítačem. 13. Vztah práce a zdraví - nemoci z povolání, bezpečnost. Psychické mikroklima - Syndrom nemocných budov - FENG - ŠUEJ 14. Zápočtový týden Osnova cvičení: 1. Úvod – seznámení s osnovami, rozdělení jednotlivých témat pro zpracování a prezentaci studenty. 2. Tepelně vlhkostní mikroklima – základní výpočty, měření tepelně vlhkostního mikroklimatu pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb.3. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní akustické výpočty. Měření hladin akustického tlaku uvnitř místnosti a vzduchové neprůzvučnosti stěnové konstrukce. 4. Světlo, denní osvětlení, oslunění a proslunění – světelné mikroklima Měření a odvození činitele denní osvětlenosti, grafická metoda stanovení doby oslunění a proslunění budov. 5. Faktory zdravotní závadnosti budov – studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 6. Radon v budovách – ionizační mikroklima: studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 7. Odéry a toxické plyny – odérové a toxické mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 8. Prach a kapalné aerosoly – aerosolové mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 9. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 10. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 11. Elektromagnetické pole, aeroionty – elektromagnetické a elektroiontové mikroklima Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 12. Statická elektřina – elektrostatické mikroklima, problémy počítačů Studentská prezentace a diskuze k danému tématu. 13. Vztah práce a zdraví - nemoci z povolání, bezpečnost. Psychické mikroklima - Syndrom nemocných budov - FENG – ŠUEJ Studentská prezentace a diskuze k danému tématu 14. Zápočtový týden Doporučená literatura: Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí, ACADEMIA, Česká matice technická, Ročník CVII, 2002, číslo spisu 491 Jiránek M., Kupilík V., Wasserbauer R.: Zdravotní nezávadnost staveb, ČKAIT 1999 Internet – stránky MŽP, MZ, SZÚ, zákony, vyhlášky, normy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku