229-0217/04 – Teorie vnitřního prostředí staveb (TVP)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti a dovednosti z oblasti teorie vnitřního prostředí budov. Studenti se naučí charakterizovat vlivy jednotlivých faktorů a jejich účinků na člověka. Seznámí se s možnostmi optimalizace jednotlivých faktorů mikroklimatu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přehled faktorů, požadavků a předpisů pro vnitřní prostředí budov. Interní mikroklima - akustické, tepelně vlhkostní, světelné, odérové a toxické, aerosolové, mikrobiální, elektromagnetické a elektroiontové, Ionizační, elektrostatické, problémy práce s počítačem, vztah práce a zdraví.

Povinná literatura:

Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. ACADEMIA, 2002.

Doporučená literatura:

Jiránek M., Kupilík V., Wasserbauer R.: Zdravotní nezávadnost staveb, ČKAIT 1999 Internet – stránky MŽP, MZ, SZÚ, zákony, vyhlášky, normy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci cvičení prezentace jednotlivých témat zpracovaných studenty (dvojice).

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod. Přehled faktorů, požadavků a předpisů pro vnitřní prostředí budov. Základní pojmy - složky obytného prostředí (fyzikální, chemické, biologické), zdroje a forma agencií. Požadavky na stavby (bytové, průmyslové a zemědělské). Právní a hygienické předpisy. 2. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní názvosloví, zdroje hluku v budově, působení hluku a vibrací na člověka, přípustné limity hluku, odstraňování hluku v interiéru. 3. Vnitřní klima: Tepelně vlhkostní mikroklima - teplotní a vlhkostní podmínky (vzduch, vlhkost, teplota). Tepelná pohoda, základní pojmy, termoregulační mechanizmy člověka. Hodnocení člověka a prostředí. Optimalizace tep. vlhkost. Mikroklimatu. Technická zařízení a soustavy ke tvorbě interního mikroklimatu budov (vytápění, větrání a klimatizace). 4. Světlo, denní osvětlení, oslunění a proslunění – světelné mikroklima Základní názvosloví, legislativní požadavky, denní světlo a sluneční záření v interiéru. 5. Faktory zdravotní závadnosti budov – škodliviny z vnitřního a venkovního prostředí. Škodliviny uvolňované ze stavebních konstrukcí. Vliv rizikových faktorů na zdraví člověka. 6. Odéry a toxické plyny – odérové a toxické mikroklima Zdroje nepříjemných a příjemných odérů, působení odérů na člověka, posuzování úrovně a optimalizace odérového mikroklimatu, zdroje toxických plynů a jejich působení na člověka, přípustné limity, odstraňování toxických plynů z ovzduší. 7. Prach a kapalné aerosoly – aerosolové mikroklima Druh a velikosti aerosolů, zdroje aerosolů, působení na lidský organismus, přípustné limity, odstraňování aerosolů z ovzduší. 8. Biologické faktory – mikrobiální mikroklima Mikroby - viry,bakterie, plísně. Členovci, hlodavci, rostliny. Biologické faktory a z nich plynoucí zdravotní problémy, ochrana proti nim a bytová hygiena. 9. Elektromagnetické pole, aeroionty – elektromagnetické a elektroiontové mikroklima Elektromagnetické vlny a jejich zdroje, účinek na člověka, přípustné limity, ochrana před elektromagnetickými vlnami, tvorba aeroiontů venku a uvnitř budovy, přípustné a optimální hodnoty elektroiontového mikroklimatu. 10. Ionizační mikroklima – ionizující záření. Zdroje a šíření radonu. Radon v budovách. Přípustné limity, legislativa. Ochrana proti radonu. 11. Statická elektřina – elektrostatické mikroklima, problémy práce s počítačem Tvorba statické elektřiny a její působení v interiéru, kritérium pro posuzování statické elektřiny a snižování její tvorby, optimální mikroklimatické podmínky pro práci s počítačem. 12. Vztah práce a zdraví - nemoci z povolání, bezpečnost. Psychické mikroklima - Syndrom nemocných budov. 13. FENG – ŠUEJ – psychologie prostoru Osnova cvičení: 1. Úvod – seznámení s osnovami, rozdělení jednotlivých témat pro zpracování a prezentaci studenty. 2. Hluk a vibrace – akustické mikroklima Základní akustické výpočty, měření hluku. 3. Tepelně vlhkostní mikroklima – příklady výpočtu, měření tepelně vlhkostního mikroklimatu vnitřního prostředí. 4. Tepelně vlhkostní mikroklima – příklady výpočtu. Zadání programu č.1. 5. Světelné mikroklima Příklady výpočtu, měření denního osvětlení 6. Studentské prezentace a diskuze k tématům – Akustické mikroklima, Světelné mikroklima, Tepelně vlhkostní mikroklima. 7. Studentské prezentace a diskuze k tématům – Faktory zdravotní závadnosti budov Odérové mikroklima, Toxické mikroklima. 8. Odéry a toxické plyny – Hra s vůněmi. Příklady výpočtu 9. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Aerosolové mikroklima, Mikrobiální mikroklima 10. Studentská prezentace a diskuze k tématům – Elektromagnetické mikroklima, Elektroiontové mikroklima 11. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Ionizační mikroklima 12. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Elektrostatické mikroklima, Problémy práce s počítačem 13. Studentská prezentace a diskuze k tématům - Vztah práce a zdraví, Psychické mikroklima, Syndrom nemocných budov, FENG – ŠUEJ 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.