229-0218/01 – Building Thermal Technology (STT I)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV38 prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will deepen their knowledge and skills in the construction of thermal techniques, learn to deal with practical examples of numerical modeling of critical structural details in terms of heat and humidity effects, computer simulation of thermal properties of building structures and buildings.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Choice problems of the thermal protectin of buildings. Practical numerical modelling of hygro-thermal effects and computer simulation. Hygro-thermal static modelling of critical building details by means of two (three)-dimensional temperature field. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating. Practical checking of the thermal-technical characteristics with form of measuring in situ.

Compulsory literature:

HENS, H. Applied Building Physics. Wilhelm§ Ernst Sohn, Berlin, 2011. ISBN: 978-3-433-02962-6 EN ISO 6946:2007 Building components and building elements -- Thermal resistance and thermal transmittance – Calculation EN ISO 10211:2007 Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface temperatures – Detailed calculations. EN ISO 14683:2007 Thermal bridges in building construction – Linear thermal transmittance – Simplified methods and default values

Recommended literature:

ROAF, S., HANCOCK, M. Energy Efficiency Building, Blackwell, Oxford 1992. CHADERTON, D. Building Services Engineering. Son Přes New York, 2004. ISBN: 0-203-56343-3 EN ISO 13790:2008 Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Požadavky na tepelnou ochranu budov, legislativa2. Optimalizace výběru stavebních konstrukcí a materiálů s ohledem na jejich tepelně technické vlastnosti 3. Obvodové pláště hmotné (homogenní,sendvičové) 4. Lehké fasády (dřevostavby) 5. Podlahy 6. Okna, dveře 7. Stropní konstrukce, střechy (ploché,šikmé)8. Tepelné izolace9. Zateplovací systémy budov 10. Tepelně technické poruchy stavebních konstrukcí a jejich řešení 11. Stavby v extrémních klimatických podmínkách, sportovní stavby, průmyslové stavby 12. Historické budovy 13. Stavby s nízkou energetickou náročností, energetická bilance budov 14. Měření tepelně technických parametrů Osnova cvičení: 1. Úvod 2. Šíření tepla - součinitel prostupu tepla stejnorodou a nestejnorodou konstrukcí, příklady Součinitel prostupu tepla – konstrukce se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty, přibližné metody výpočtu, program TEPLO 2007Součinitel prostupu tepla – konstrukce se systematickými a nesystematickými tepelnými mosty, přesné metody výpočtu, modelování 2D tepelných toků a prostupu tepla v programu AREA 2007 5. Součinitel prostupu tepla – okna, dveře, lehké fasády 6. Lineární a bodový činitel prostupu tepla – detail s jednou plošnou konstrukcí, detail se dvěma plošnými konstrukcemi, detail styku obvodové stěny a podlahy na terénu 7. Modelování 2D a 3D konstrukčních detailů v programu AREA 2007 a programu CUBE 3D, okrajové podmínky pro výpočty šíření tepla 8. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu – plošné konstrukce, tepelné mosty a vazby 9. Modelování 2D a 3D konstrukčních detailů v programu AREA 2007 a programu CUBE 3D, okrajové podmínky pro výpočty povrchové teploty 10. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukce. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou. Pokles dotykové teploty podlahy. 11. Hodnocení dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou. Program MEZERA 2007 12. Hodnocení tepelné stability místnosti v zimním období, tepelně akumulační schopnosti stavebních konstrukcí. Program STABILITA 2007 13. Hodnocení tepelné stability místnosti v letním období, eliminace nadměrných tepelných zisků, Program SIMULACE 2007, STABILITA 2007 14. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.