229-0223/01 – - (PS)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits4
Subject guarantorIng. Vlasta DoležalováSubject version guarantorIng. Vlasta Doležalová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Předmět navazuje na předmět „Stavitelství“ . Rozšiřuje získané znalosti o současných stavebních materiálech a výrobcích používaných ve stavebnictví. Poskytuje základní znalosti o halových objektech průmyslových a zemědělských staveb a o vybraných konstrukčních částech budov. Pozornost bude věnována opláštění budov a tepelné ochraně budov. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti se seznámí se základními principy halových konstrukcí, opláštěním budov v různých materiálových variantách a nejdůležitějšími konstrukčními částmi budov vč. aplikace současných stavebních materiálů a výrobků. Současně se naučí kreslit a číst části projektové dokumentace v souladu s platnou ČSN 013420/2004. Cílem je, aby studenti pochopili vzájemné souvislosti stavby a získali základní vědomosti o konstrukcích, materiálech a objektech a současně se naučili číst stavební výkresy a nakreslit jednoduchou dokumentaci stavby.

Compulsory literature:

[1] ADÁMEK, J., NOVOTNÝ, B., KOUKAL, J. Stavební materiály. CERM Brno 1997 [2] MATOUŠKOVÁ, D., SOLAŘ, J. Pozemní stavitelství I.VŠB - TU Ostrava 2005 [3] MATOUŠKOVÁ, D. Pozemní stavitelství II. CERM Brno 1995 [4] WERNER, J., CHYBÍK, J. Pozemní stavitelství. VUTIUM Brno 1999 [5] HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení. ČVUT Praha 2002 [6] HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce. ČVUT Praha 2002 [7] HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství . Praha 1996 [8] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, části 2: Požadavky. ČNI 2007 [9] ČSN 013420/2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. ČNI 2004

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Tématické okruhy : 1. Stavební hmoty - Nové stavební hmoty a jejich vlastnosti. - Izolace – hydroizolace, tepelné, akustické, požární,…. 2. Stavební objekt - Charakteristika jednotlivých druhů budov. Konstrukční systémy budov. - Halové systémy. - Prostorové systémy. Vazníkové konstrukce. Světlíky. - Průmyslové stavby - Zemědělské stavby 3. Konstrukční části budov - Schodiště. - Zastřešení budov – střechy šikmé, ploché, obrácené, zelené. Lomenice,visuté střechy, skořepiny, pneumatické konstrukce. - Obvodové pláště a výplně otvorů. - Tepelná ochrana budov. Ve cvičení: kreslení a čtení výkresů stavební části budov.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter