229-0223/01 – Pozemní stavitelství (PS)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětuIng. Vlasta DoležalováGarant verze předmětuIng. Vlasta Doležalová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na předmět „Stavitelství“ . Rozšiřuje získané znalosti o současných stavebních materiálech a výrobcích používaných ve stavebnictví. Poskytuje základní znalosti o halových objektech průmyslových a zemědělských staveb a o vybraných konstrukčních částech budov. Pozornost bude věnována opláštění budov a tepelné ochraně budov. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti se seznámí se základními principy halových konstrukcí, opláštěním budov v různých materiálových variantách a nejdůležitějšími konstrukčními částmi budov vč. aplikace současných stavebních materiálů a výrobků. Současně se naučí kreslit a číst části projektové dokumentace v souladu s platnou ČSN 013420/2004. Cílem je, aby studenti pochopili vzájemné souvislosti stavby a získali základní vědomosti o konstrukcích, materiálech a objektech a současně se naučili číst stavební výkresy a nakreslit jednoduchou dokumentaci stavby.

Povinná literatura:

[1] ADÁMEK, J., NOVOTNÝ, B., KOUKAL, J. Stavební materiály. CERM Brno 1997 [2] MATOUŠKOVÁ, D., SOLAŘ, J. Pozemní stavitelství I.VŠB - TU Ostrava 2005 [3] MATOUŠKOVÁ, D. Pozemní stavitelství II. CERM Brno 1995 [4] WERNER, J., CHYBÍK, J. Pozemní stavitelství. VUTIUM Brno 1999 [5] HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení. ČVUT Praha 2002 [6] HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce. ČVUT Praha 2002 [7] HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství . Praha 1996 [8] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, části 2: Požadavky. ČNI 2007 [9] ČSN 013420/2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. ČNI 2004

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tématické okruhy : 1. Stavební hmoty - Nové stavební hmoty a jejich vlastnosti. - Izolace – hydroizolace, tepelné, akustické, požární,…. 2. Stavební objekt - Charakteristika jednotlivých druhů budov. Konstrukční systémy budov. - Halové systémy. - Prostorové systémy. Vazníkové konstrukce. Světlíky. - Průmyslové stavby - Zemědělské stavby 3. Konstrukční části budov - Schodiště. - Zastřešení budov – střechy šikmé, ploché, obrácené, zelené. Lomenice,visuté střechy, skořepiny, pneumatické konstrukce. - Obvodové pláště a výplně otvorů. - Tepelná ochrana budov. Ve cvičení: kreslení a čtení výkresů stavební části budov.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní