229-0225/02 – Energetická náročnost budov (ENB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN083 Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti hodnocení energetické náročnosti jednotlivých budov v návaznosti na chytrou energetiku (smart grid) měst. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné legislativy v dané oblasti. Dokáže vyřešit výpočtové úlohy s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit různé typy budov na energetickou náročnost, stanovit průkaz energetické náročnosti budov, navrhnout zlepšující opatření. Student se seznámí s principy decentralizovaného energetického systému v chytrých městech (smart cities) využívající prvky umělé inteligence pro predikci toků energií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou a energetickou náročností budov v návaznosti na chytrou energetiku (smart grid) měst. Studenti se seznámí s výpočtovými metodami pro hodnocení energetické náročnosti budov, energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie, s principy digitalizace distribuční sítě energií v chytrých městech.

Povinná literatura:

Vyhláška MPO ČR č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (v platném znění). Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Garlik, B. Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence. ČVUT Praha 2020. 330 stran. ISBN: 978-80-01-06624-9. Sam Kubba: Handbook of Green Building Design and Construction, 2017, ISBN 978-0-12-810433-0. Vaverka a spol. Stavební tepelná technika a energetika budov. CERM Brno 2006.

Doporučená literatura:

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ČNI Praha, 2012. ČSN EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky UNMZ 2013. Zákon 406/2000 O hospodaření energií v aktuálním znění. Studijní pomůcky: https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ucebnice-specialisty-energetickyaudit_energetickyposudek.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma metody ověřování výsledků studia bude řešena průběžnou kontrolou přidělených programů a udělením zápočtu.

E-learning

E-learning k tomuto předmětu není zpracován.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatně individuálně zadané programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - energetická náročnost budov, legislativa, základní pojmy 2. Tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí 3. Prostup tepla obálkou budovy - průměrný součinitel prostupu tepla, normový požadavek, energetický štítek obálky budovy, klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy 4. Měrná ztráta prostupem tepla - pláštěm budovy, nevytápěným prostorem, vedlejšími nevytápěnými prostory, prostupem do přilehlé zeminy, lineární a bodový činitel tepla tepelným mostem a tepelnou vazbou 5. Měrná tepelná ztráta větráním, celková tepelná ztráta, tepelný výkon podle ČSN EN 12831 6. Termíny a definice, energetická bilance, zóny, pravidla pro rozdělení zón, adiabatická hranice, tepelné toky mezi zónami 7. Tepelné zisky – vnitřní, vnější, výpočet tepelných ztrát a solárních zisků pasivními prvky obvodového pláště (trombeho stěna, zimní zahrada, neprůsvitné prvky s transparentní izolací) 8. Příklady: měrná tepelná ztráta, průměrný součinitel prostupu tepla, solární zisky zimní zahradou, energetická bilance zasklení 9. Výpočet potřeby tepla na vytápění – denostupně, podklady, účinnost zdroje, účinnost rozvodů, koeficienty vyjadřující skutečné podmínky provozu 10. Výpočet potřeby tepla na přípravu TV 11. Výpočet celkových tepelných ztrát ve zvláštních případech, příklady výpočtu celkových tepelných ztrát obálkovou metodou a metodou po místnostech 12. Energetické hodnocení a certifikace, termíny a definice. Energetická náročnost budovy 13. Chytré budovy a chytrá města. Simulační a modelovací nástroje pro teoretické poznání fungování města.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Doporučená povinná účast v praktické části výuky na počítačové učebně. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na přednáškách v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.