229-0227/01 – Větrání a klimatizace II (VaK II)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
CHU0019 Ing. Blanka Chudíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Podmínky a návrh specializovaných klimatizačních systémů. Chladící vzduchové systémy. Semestrální projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět plynule navazuje a rozšiřuje znalosti z Větrání a klimatizace I. Je věnován především halovým objektům ve smyslu výstavby občanské, sportovní, výrobní a speciálním aplikacím v oblasti návrhu vzduchotechniky. Studenti se seznámí s teorií chladících oběhů, se základními principy větrání a ochlazování budov, dále s různými systémy chlazení, chladivy a teplonosnými látkami. Důraz je kladen na ekonomickou a energetickou stránku samotného návrhu chladícího zařízení a součinnost s řešeným objektem z hlediska mikroklimatu.

Povinná literatura:

CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kolektiv. Větrání a klimatizace Brno : Bolit, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. SZÉKYOVÁ, M., FERSTL, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : JAGA Group, s.r.o., 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3. HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech 1. Brno : CERM, 2006. 229 s. ISBN 80-7204-486-9. GALDA, Z. Vzduchotechnika. Brno : CERM, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7204-768-0. PETRÁK, J., PETRÁK, M.: Tepelná čerpadla. Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03126-8. DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Praha : SNTL, 1986. 218 s. www.tzb-info.cz

Doporučená literatura:

REHVA Guidebooks. Chilled Beam Aplication Guidebook No. 5. Brussels : REHVA, 2010. REHVA Guidebooks. Low Temeperature Heating and High Temperature Cooling No. 7. Brussels : REHVA, 2010. ASHREA Handbook. HVAC Aplications, Atlanta : ASHRAE, 2011. ASHREA Handbook. Refrigeration, Atlanta : ASHRAE, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí. 2 kontrolní termíny pro semestrální projekt.

E-learning

http://prostredistaveb.vsb.cz Česky, vybrané části.

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Odevzdat projekt (maximálně 35 bodů) v den hodiny e-mailem. Provést návrh a výpočet, které jsou uvedeny v osnově technické zprávy na webu. (za každý 1 den zpoždění = -1 bod). Odevzdaný projekt se všemi řešenými částmi (osnova technické zprávy viz web) je podmínkou nutnou pro možnost vykonání zkoušky (max. 3 zkušební termíny).

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0209 VaK I Větrání a klimatizace I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět plynule navazuje a rozšiřuje znalosti z Větrání a klimatizace I. Je věnován především halovým objektům ve smyslu výstavby občanské, sportovní, výrobní a speciálním aplikacím v oblasti návrhu vzduchotechniky. Studenti se seznámí s teorií chladících oběhů, se základními principy větrání a ochlazování budov, dále s různými systémy chlazení, chladivy a teplonosnými látkami. Důraz je kladen na ekonomickou a energetickou stránku samotného návrhu chladícího zařízení a součinnost s řešeným objektem z hlediska mikroklimatu. • Psychrometrie; • Teorie chladících oběhů; • Tepelná bilance pro chlazení objektů; • Odsávací systémy tepla, škodlivin, technologické provozy; • Větrání kotelen; • Chladiva, jejich vlastnosti a současné požadavky na ně. Teplonosné látky, ochrana životního prostředí, legislativa; • Chlazení prostorů, proudění vzduchu, občanské budovy; • Větrání bazénů a vlhkých prostor; • Větrání čistých prostor, filtrace; • Části chladících soustav – zdroje chladu vodou chlazené, chladicí věže; • Zásady návrhu strojoven chlazení; • Energetické bilance vzduchotechnických soustav; • Alternativní strojní způsoby chlazení – pasivní chlazení, noční chlazení, volné chlazení, zemní výměníky; • Provozní požadavky, údržba a obsluha vzduchotechnických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách povinná není. Zadané úlohy se odevzdávají v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní