229-0229/01 – Zkušebnictví, měření a regulace (ZMR)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání hlubších znalostí a dovedností v oblastech teorie regulace, řízení a snímačů užívaných v technologických systémech budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje odborné znalosti z oblasti měření a regulace. Studenti se seznámí s jednotlivými regulačními soustavami, způsoby jejich dimenzování, zapojení a měření. V rámci praktických cvičení si prohloubí praktické dovednosti při řešení konkrétních úloh z oblasti regulace a měření otopných soustav.

Povinná literatura:

BAŠTA, Jiří. Regulace v technice prostředí staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014 DOUBRAVA, Jiří. Regulace ve vytápění. 2. přeprac. vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007 BAŠTA, Jiří a Karel KABELE. Otopné soustavy teplovodní. 2. přeprac. vyd. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008 VILIMEC, Ladislav. Řízení a regulace energetických zařízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ROUBAL, Jiří a Petr HUŠEK. Regulační technika v příkladech. Praha: BEN - technická literatura, 2011

Doporučená literatura:

Platné vyhlášky a normy z oblasti energetiky budov, měření a regulace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatně zadané programy. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie řízení a regulace 2. Regulační soustava, základní typy regulací 3. Regulace zdrojů tepla 4. Řídicí systémy v budovách 5. Snímače neelektrických veličin I 6. Snímače neelektrických veličin II 7. Zkušebnictví, metrologie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP lze s vyučujícím domluvit individuální účast na cvičeních (lze řešit individuálními konzultacemi). Požadavky na vypracování programů, započitatelné písemné práce a zkoušky zůstávají stejné jako u standardních studijních plánů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní