229-0230/02 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14
kombinovaná Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem zpracování diplomové práce je prokázat, že student úspěšně zvládl všechny odborné znalosti a dovednosti v rozsahu studijního oboru, že je schopen samostatně řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Studenti samostatně zpracovávají zadaná témata, průběžně konzultují s vyučujím, prezentují a obhajují výsledky řešení s cílem úspěšně dokončit a obhájit svou diplomovou práci.

Povinná literatura:

Odborná literatura a technické normy odpovídající tématu diplomové práce.

Doporučená literatura:

Další odborná literatura, vyhlášky a technické normy odpovídající tématu diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování diplomové práce. Student získá zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student zpracovává samostatně diplomovou práci na zadané téma, práci pravidelně konzultuje se svým přiděleným vedoucím DP.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Studenti pravidelně konzultují svou diplomovou práci s přiděleným vedoucím. Průběžná kontrola zpracování diplomové práce v termínech stanovených jednotlivými vedoucími diplomových prací.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti pravidelně konzultují svou diplomovou práci s přiděleným vedoucím. Průběžná kontrola zpracování diplomové práce v termínech stanovených jednotlivými vedoucími diplomových prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.