229-0254/02 – Technická zařízení budov (TZB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity4
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V návaznosti na atelierovou tvorbu pracovat s požadavky jednotlivých technických zařízení budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Zpracovat a orientovat tvorbu atelierů na efektivní zdroje energií, zpracovávání vizuální hmoty s potřebou napojení na média a napojení objektů na energetické sítě. Spojení nutnosti dobudování nutných objektů pro provoz s cílem funkčně sjednotit objekty do urbanistického celku.

Povinná literatura:

Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Houšková, Koubková: Technická zařízení budov. Zdravotní technika a vytápění. Cvičení 1. Praha Vydavatelství ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

přednášky TZB I, TZB II a vybrané kapitoly přednášek pro vzduchotechniku Vitruvius: Deset knih o architektuře Aldo Rossi: Architektura města http://www.prostredistaveb.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Provedení projektu atelierové tvorby s napojením na veřejné sítě dle vyhl. 503/2006 Sb.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Energetické zdroje pro bytovou a průmyslovou výstavbu 2 Netradiční zdroje energií pro urbanistické celky 3 Energetické vazby na prostředí a komplexní využívání místních zdrojů 4 Expozice se zdrojovými elementy (elektřina, voda, plyn, stl.vzduch) 5 Řešení čistění skleněných fasád a dopad do architektonické tvorby 6 Rozdělení odpadních vod a jejich využití, nebo likvidace 7 ČOV - čistírny odpadních vod 8 Dispoziční řešení odpadních vod v urbanistickém celku 9 Čistění odstavných ploch a parkování včetně odvodu znečistěných vod 10 Využití vodotečí a jejich ochrana 11 Zpětné využívání odpadních vod v urbanistickém celku 12 Řešení jednotlivých komponentů TZB v urabnistickém komplexu 13 Zásady pro sestavení energeticky soběstačného komplexu 14 Využití Trombeho stěn v architektonické praxi 15 Zařízení pro dodávku energetických medií a řešení v průmyslovém komplexu 16 Zařízení pro dodávku energetických medií a řešení v obytném komplexu 17 Zařízení pro dodávku energetických medií a řešení v zemědělském komplexu 18 Řešení kotelen v komplexu budov (obytných, průmyslových a ostatních) 19 Dodávky vody do urbanistického celku 20 Řešení oddílné kanalizace v komplexu nového urbanistického celku 21 Problematika dodávek vody a TV 22 Páteřní rozvody plynu v komplexu budov a napojení do objektů 23 Měření spotřeby dodávaných medií 24 Horkovodní, tepltovodní a parovodní systémy - páteřní rozvody 25 Napojení stavebních objektů na systémové dodavatele tepla 26 Větrání a klimatizace v budovách pro bydlení 27 Větrání a klimatizace v průmyslových a zemědělských objektech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní