229-0256/01 – Climatization, Ventilation (KaV)

Gurantor departmentDepartment of Building Environment and Building ServicesCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAV41 Ing. Václav Havlíček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn the basics of ventilation and air conditioning and lectures on both theoretical and practical exercises on the calculation and design of VZT equipment and tour in one organization with multiple air-handling equipment.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Understanding the basics of ventilation and air conditioning. Project.

Compulsory literature:

Tyler Hicks: Handbook of Energy Enngineering Calculations, United States 2011.

Recommended literature:

ASHREA Handbook Fundamentals, Atlanta : ASHRAE, 2009. ASHREA Handbook HVAC Systems and Equipments, Atlanta : ASHRAE, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Na cvičeních jsou studenti vedeni k samostatnosti při výpočtech a v průběhu semestru musí vypracovat min 1 samostatnou práci a 1 semestrální práci.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
229-0152 TZB2 Building Services II. Recommended
229-0218 STT I Building Thermal Technology Recommended
229-0219 STT II Thermal Protection of Building II Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Vzájemné působení venkovního klimatu na vnitřní mikroklima , budovu, člověka, technologie…Výměna tepla mezi člověkem a okolím. Tepelná bilance člověka. Tepelná pohoda. h – x diagram - Teplota vzduchu, výsledná teplota, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, tepelný odpor oděvu. Odéry, SBS, iontové mikroklima. Vnější a vnitřní tepelná a vlhkostní zátěž. - Pevné, kapalné a plynné škodliviny v ovzduší. Stanovení průtoku vyměňovaného vzduchu. Rozdělení větrání. Přirozené větrání. - Nucené větrání. Ventilátory. Vlhčení vzduchu. Filtry vzduchu…. - Potrubí a tvarovky. Koncové prvky a prvky do potrubí.. - Chlazení. Proudění v interiéru, proud volný a proudění v omezeném prostoru - ZZT. Odvlhčování vzduchu. Místní větrání. Odsávání. Oblastní větrání. Havarijní větrání. - Klimatizace ntl, vtl, kombinovaná - Denostupně pro klimatizaci. Čisté prostory. - MaR. Údržba a obsluha vzt zařízení. Hlučnost ve vzduchotechnice. - Průmyslové větrání. Větrání občanských, kulturních, školských, sportovních a obchodních staveb .

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T040) Building Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.