229-0256/02 – Klimatizace, větrání (KaV)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základy větrání a klimatizace a to jak teoretické na přednáškách, tak praktické na cvičeních při výpočtech a návrzích vzt zařízení a při exkurzi v některé organizaci s větším počtem vzt zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Seznámení se základy větrání a klimatizace. Projekt.

Povinná literatura:

CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kolektiv. Větrání a klimatizace Brno : Bolit, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. SZÉKYOVÁ, M., FERSTL, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : JAGA Group, s.r.o., 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3. HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech 1. Brno : CERM, 2006. 229 s. ISBN 80-7204-486-9. GALDA, Z. Vzduchotechnika. Brno : CERM, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7204-768-0. Multimediální výukové texty k předmětu na: http://prostredistaveb.vsb.cz

Doporučená literatura:

JOKL, M. Přirozená klimatizace. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 81 s. ISBN 80-86517-84-5. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Klimatizace a větrání. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 117 s. ISBN 80-86517-30-6. PAPEŽ, K. Technická zařízení budov 3. Praha : ČVUT, 1997. 133 s. ISBN 80-01-01578-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na cvičeních jsou studenti vedeni k samostatnosti při výpočtech a v průběhu semestru musí vypracovat min 1 samostatnou práci a 1 semestrální práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou dány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0152 TZB2 Technická zařízení budov II. Doporučená
229-0218 STT I Stavební tepelná technika I Doporučená
229-0219 STT II Stavební tepelná technika II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Vzájemné působení venkovního klimatu na vnitřní mikroklima , budovu, člověka, technologie…Výměna tepla mezi člověkem a okolím. Tepelná bilance člověka. Tepelná pohoda. h – x diagram - Teplota vzduchu, výsledná teplota, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, tepelný odpor oděvu. Odéry, SBS, iontové mikroklima. Vnější a vnitřní tepelná a vlhkostní zátěž. - Pevné, kapalné a plynné škodliviny v ovzduší. Stanovení průtoku vyměňovaného vzduchu. Rozdělení větrání. Přirozené větrání. - Nucené větrání. Ventilátory. Vlhčení vzduchu. Filtry vzduchu…. - Potrubí a tvarovky. Koncové prvky a prvky do potrubí.. - Chlazení. Proudění v interiéru, proud volný a proudění v omezeném prostoru - ZZT. Odvlhčování vzduchu. Místní větrání. Odsávání. Oblastní větrání. Havarijní větrání. - Klimatizace ntl, vtl, kombinovaná - Denostupně pro klimatizaci. Čisté prostory. - MaR. Údržba a obsluha vzt zařízení. Hlučnost ve vzduchotechnice. - Průmyslové větrání. Větrání občanských, kulturních, školských, sportovních a obchodních staveb .

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní