229-0257/02 – Netradiční zdroje energie (NZE)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL099 Ing. Otakar Galas
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Seznámení se zdroji a používáním obnovitelných zdrojů tepla a energií a seznámení se standardem současnosti a vývojem v oblasti pro epochu třetího tisíciletí

Povinná literatura:

Brož K., Šourek B.:Alternativní zdroje energie 2003 Obnovitelné zdroje energie, ČEZ, a.s. Časopisy: Alternativní energie, Energetika www.TZB info Zeravík: Stavíme tepelné čerpadlo 2006

Doporučená literatura:

1. Sorensen, B.: Burlington: Renewable energy conversion, transmission and storage, Elsevier/Academic Press, Burlington, 2007 2. Freris, L., Infield, D.: Renewable energy in power systems, Wiley, Chichester, 2008 3. European Renewable Energy Council (EREC), Renewable energy in Europe: building markets and capacity, London: James & James, London, 2004 4. Duffie, J.A., Beckman, W.A.: Solar engineering of thermal processes - 2nd ed., Wiley, New York, 1991 5. Billy C. Langley, B.C.: Heat pump technology - 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou dány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásadní rozdělení zdrojů tepla z pohledu obnovitelnosti v kontextu využití, vhodnosti a působení na životní prostředí 2. Výhody a nevýhodynobnovitelných zdrojů tepla s ekonomickou charakteristikou 3. Druhy a možnosti využívaných energií a primárních zdrojů 4. Rozdělení tepelných čerpadel, jejich princip 5. Tepelná čerpadla země - voda 6. Typy kolektorů a jejich základní návrh, legislativa 7. Zapojovací schema tepelného čerpadla země - voda pro vytápění a ohřev TV 8. Způsob zapojení serie tepelných čerpadel včetně užití v praxi 9. Tepelná čerpadla vzduch - voda 10. Druhy a možnosti využití systému tepelných čerpadel vzduch -voda 11. Schema a zapojení tepelných čerpadel vzduch - voda 12. Stanovení topného faktoru (COP)tepelných čerpadel dle platné legislativy a využití v praxi 13. Zapojení tepelných čerpadel s pevnou a proměnlivou kondenzací 14. Efektivita a ekonomika provozu tepelných čerpadel ve vztahu na současné legislativní úpravy 15. Legislativa návrhu, schválení, montáže a provozu tepelných čerpadel 16. Ekvitermní regulace, princip, zásadní hodnocení a kriteria návrhu 17. Sluneční energie a možnosti jejího využití v praxi a spektru současných znalostí a vývoje 18. Druhy slunečních kolektorů - historie a současný trend, vč. využití 19. Standardní zapojení slunečního kolektoru a baterie slunečních kolektorů s koncovým využitím 20. Efektivita provozu solárních kolektorů při různých druzích zapojení 21. Návrh solární baterie pro konečné využití 22. Kotle na biomasu, jeich specifika a použití 23. Bioplyn a bioplynová stanice - vhodnost návrhu, kapacita a využití 24. Využití zdrojů na biomasu, způsob přípravy a fyzikální vlastnosti biomasy 25. Zapojení kotle na biomasu do systému ohřevu 26. Efektivita a ekonomika provozu při spalování biomasy ve srovnání s ostatními OZT 27. Fotovoltaika, fyzikální výklad a způsob získávání elektrické energie ze slunečního záření 28. Druhy fotovoltaických panelů, historie a trend současného vývoje - legislativního a faktického 29. Návrh fotovoltaického systému - panelu, vč. zapojení 30. Legislativní nároky na fotovoltaiku - energetický zákon, současné právní úpravy a normy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní