229-0258/02 – Energetické systémy budov (ESB)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL099 Ing. Otakar Galas
JAR005 Ing. Zdeněk Jaroň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl Seznámení s energetickými systémy přeměny energií

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Získání znalostí z pohledu energetického zákona 458/2000, efektivita používání energií, nové trendy ve využívání energií a stanovení opatření pro hospodaření při používání energetických atributů

Povinná literatura:

Energetický zákon 458/2000 Sb v platném znění evropské směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov - přepracovaná verze z r. 2010 a novější Hudcová, L. a kol.: Energetická náročnost budov, EkoWATT, Praha, 2009 Vlašín, M., Ledvina, P., Máchal, A.: Desatero domácí ekologie

Doporučená literatura:

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou dány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- 1. a 2. termodynamický zákon - vztah k energ. Systémům - Rozdělení energetických systémů z pohledu prostředí staveb - využívání energetických zdrojů ve vztahu na životní prostředí - ekonomické snižování energetické náročnosti budov - Problematika otvorů ve zdech - energetická náročnost budov - nedostatky stavebních konstrukcí z titulu prostředí staveb problematika užívání nízkoenergetických a pasivních domů Navrhování vytápění pro domy snízkou potřebou energetických nároků - Tepelná propustnost zdiva, vnitřní vlhkost, výpočty - Otopné plochy, efektivita umístění otopných těles - Druhy otopných těles, jejich účinnost - spotřeba - Certifikace ve smyslu energetického zákona Vyhodnocení nízkopotenciálních energetických zdrojů Systémové snižování energ. Náročnosti - novostavby a rekonstrukce - Efektivita provádění zateplování budov - Energetická soběstačnost - Termoemise měst a průmyslových aglomerací - Systematické snižování energetické náročnosti Legislativní složky, které se vážou na energetické systémy Energetický zákon - podstata a souvislosti - Oblasti působení energetického zákona - Energie v hodnocení z titulu potřeb světa a Evropy - Prognoza vývoje energetických surovin a závislosti na vlastním energetickém potenciálu - Energetický vývoj z pohledu historie a význam pro současnost - Pohled na energetickou současnost v mezinárodním kontextu s ohledem na světové zásoby

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní