229-0265/01 – Větrání a klimatizace II (VaK II)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity3
Garant předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Podmínky a návrh specializovaných klimatizačních systémů. Chladící vzduchové systémy. Semestrální projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět plynule navazuje a rozšiřuje znalosti z Větrání a klimatizace I. Je věnován především halovým objektům ve smyslu výstavby občanské, sportovní, výrobní a speciálním aplikacím v oblasti návrhu vzduchotechniky. Studenti se seznámí s teorií chladících oběhů, se základními principy větrání a ochlazování budov, dále s různými systémy chlazení, chladivy a teplonosnými látkami. Důraz je kladen na ekonomickou a energetickou stránku samotného návrhu chladícího zařízení a součinnost s řešeným objektem z hlediska mikroklimatu. • Psychrometrie; • Teorie chladících oběhů; • Tepelná bilance pro chlazení objektů; • Odsávací systémy tepla, škodlivin, technologické provozy; • Větrání kotelen; • Chladiva, jejich vlastnosti a současné požadavky na ně. Teplonosné látky, ochrana životního prostředí, legislativa; • Chlazení prostorů, proudění vzduchu, občanské budovy; • Větrání bazénů a vlhkých prostor; • Větrání čistých prostor, filtrace; • Části chladících soustav – zdroje chladu vodou chlazené, chladicí věže; • Zásady návrhu strojoven chlazení; • Energetické bilance vzduchotechnických soustav; • Alternativní strojní způsoby chlazení – pasivní chlazení, noční chlazení, volné chlazení, zemní výměníky; • Provozní požadavky, údržba a obsluha vzduchotechnických zařízení.

Povinná literatura:

CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kolektiv. Větrání a klimatizace Brno : Bolit, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. SZÉKYOVÁ, M., FERSTL, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : JAGA Group, s.r.o., 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3. HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech 1. Brno : CERM, 2006. 229 s. ISBN 80-7204-486-9. GALDA, Z. Vzduchotechnika. Brno : CERM, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7204-768-0. PETRÁK, J., PETRÁK, M.: Tepelná čerpadla. Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03126-8. DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. Praha : SNTL, 1986. 218 s

Doporučená literatura:

REHVA Guidebooks. Chilled Beam Aplication Guidebook No. 5. Brussels : REHVA, 2010. REHVA Guidebooks. Low Temeperature Heating and High Temperature Cooling No. 7. Brussels : REHVA, 2010. ASHREA Handbook. HVAC Aplications, Atlanta : ASHRAE, 2011. ASHREA Handbook. Refrigeration, Atlanta : ASHRAE, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní dny v průběhu semestru.

E-learning

E-learning není.

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0262 VaK I Větrání a klimatizace I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět plynule navazuje a rozšiřuje znalosti z Větrání a klimatizace I. Je věnován především halovým objektům ve smyslu výstavby občanské, sportovní, výrobní a speciálním aplikacím v oblasti návrhu vzduchotechniky. Studenti se seznámí s teorií chladících oběhů, se základními principy větrání a ochlazování budov, dále s různými systémy chlazení, chladivy a teplonosnými látkami. Důraz je kladen na ekonomickou a energetickou stránku samotného návrhu chladícího zařízení a součinnost s řešeným objektem z hlediska mikroklimatu. • Psychrometrie; • Teorií chladících oběhů; • Tepelná bilance pro chlazení objektů; • Odsávací systémy tepla, škodlivin, technologické provozy; • Větrání kotelen; • Chladiva, jejich vlastnosti a současné požadavky na ně. Teplonosné látky, ochrana životního prostředí, legislativa; • Chlazení prostorů, proudění vzduchu, občanské budovy; • Větrání bazénů a vlhkých prostor; • Větrání čistých prostor, filtrace; • Části chladících soustav – zdroje chladu vodou chlazené, chladicí věže; • Zásady návrhu strojoven chlazení; • Energetické bilance vzduchotechnických soustav; • Alternativní strojní způsoby chlazení – pasivní chlazení, noční chlazení, volné chlazení, zemní výměníky; • Provozní požadavky, údržba a obsluha vzduchotechnických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  35 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní