229-0266/01 – Energetický audit budov (EA)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl: Seznámení s metodikou a nástroji pro zpracování energetického auditu budov. Získání praktické dovednosti v oblasti posuzování a hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah určuje především současná energetická legislativa. Získání profesních znalostí a schopnosti provedení energetického auditu, praktické ekonomické hodnocení staveb a hodnocení staveb jak v oblasti příprav pro energetický audit, posouzení a schopnost určení ekonomické efektivity.

Povinná literatura:

Dahlsveen, Trond - Petráš, Dušan - Hirš, Jiří: Energetický audit budov,Jaga group 2003, zákon 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhláška 480/2012 Sb. o energetickém auditu budov.

Doporučená literatura:

Metodika výpočtu ENB: http://download.mpo.cz/get/33171/37038/414738/priloha001.doc

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci předmětu studenti vypracují samostaně energetický audit budovy podle individuálního zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavební zákon – rozčlenění a prováděcí rozsah 2. Použití St. Zákona v běžné praxi 3. Kdy se používá stavební povolení a kdy pouze ohlášení 4. Kdy se používá územní souhlas a kdy územní rozhodnutí 5. Schvalovací náležitosti územních podkladů a jejich náplň 6. Rozsah dokumentace pro zateplování a snižování energetických nároků staveb 7. Stanovení rozsahu projektu pro zajištění energeticky úsporné novostavby 8. Rozdíly mezi nízkoenergetickými stavbami a pasivními objekty 9. Vyhodnocení energetických úspor – platná legislativa 10. Předpis, který určuje skladbu projektu a základní údaje pro určení specifikace projektů 11. Oprávnění ke zpracování stavebních projektů, význam tabulek( rozpisek) 12. Obsah projektu pro územní řízení 13. Obsah projektu pro stavební řízení 14. Obsah projektu pro provádění stavby 15. Obsah projektu skutečného provedení 16. Postup povolení stavby – např. tepel.čerpadla 17. Použití auditu v běžné praxi 18. Současné programy pro snížení energetických potřeb 19. Stanovení cen stavebních objektů 20. Ekonomické hodnocení staveb 21. Uvěrová tvorba a doby návratnosti 22. Ekonomické ukazatele pro energetický audit 23. Doby návratnosti energetických opatření 24. Cash flow jako ekonomický diktát 25. Evropská legislativa k energetickému auditorství

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní