229-0268/01 – Laboratoře Prostředí staveb (LabPS)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER506 Ing. Marcela Černíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení praktických dovedností studentů z oblasti stavební tepelné techniky. Praktická cvičení budou zahrnovat – měření teploty, vlhkosti a proudění vnitřního a venkovního vzduchu, měření povrchových teplot stavebních konstrukcí kontaktním a bezkontaktním způsobem, termovizní měření konstrukčních detailů a budov, měření tepelného toku přes stavební konstrukce, měření teploty a vlhkosti uvnitř stavebních konstrukcí a v zemině, měření tepelné zátěže vnitřních prostorů, měření CO2 interiérů budov. Studenti se naučí zpracovat a vyhodnocovat naměřená data. Měření budou probíhat na skutečných konstrukcích v experimentálním pasivním objektu dřevostavby, který bude využíván jako laboratoř TZB a prostředí staveb. Množství zabudovaných čidel ve stavebních konstrukcích a v zemině umožní studentům sledovat a vyhodnocovat chování pasivního objektu dřevostavby v průběhu celého roku.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení praktických znalostí a dovedností studentů v oblasti stavební tepelné techniky a vnitřního prostředí budov. Důraz je kladen na osvojení si způsobu technických řešení a měření fyzikálních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a vnitřního prostředí budov.

Povinná literatura:

Skotnicová, I., Labudek, J. Stavební tepelná technika I, CERM, Brno 2011, s. 83. ISBN 978-80-7204-767-3. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/STP/STP_FINAL_LAST.pdf

Doporučená literatura:

Legislativní předpisy - zákony, vyhlášky, normy, metodické pokyny http://prostredistaveb.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou k udělení zápočtu je účast na cvičeních a odevzdání správně vypracovaných protokolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti se naučí zpracovat a vyhodnocovat naměřená data. Měření budou probíhat na skutečných konstrukcích v experimentálním pasivním objektu dřevostavby, který bude využíván jako laboratoř TZB a prostředí staveb. Množství zabudovaných čidel ve stavebních konstrukcích a v zemině umožní studentům sledovat a vyhodnocovat chování pasivního objektu dřevostavby v průběhu celého roku. Měření fyzikálních veličin bude zahrnovat - měření teploty, vlhkosti a proudění vnitřního a venkovního vzduchu, měření povrchových teplot stavebních konstrukcí kontaktním a bezkontaktním způsobem, termovizní měření konstrukčních detailů a budov, měření tepelného toku přes stavební konstrukce, měření teploty a vlhkosti uvnitř stavebních konstrukcí a v zemině, měření tepelné zátěže vnitřních prostorů, měření CO2 interiérů budov.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní