229-0268/02 – Laboratoře Prostředí staveb (LabPS)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB036 Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení praktických dovedností studentů z oblasti stavební tepelné techniky. Praktická cvičení budou zahrnovat – měření teploty, vlhkosti a proudění vnitřního a venkovního vzduchu, měření povrchových teplot stavebních konstrukcí kontaktním a bezkontaktním způsobem, termovizní měření konstrukčních detailů a budov, měření tepelného toku přes stavební konstrukce, měření teploty a vlhkosti uvnitř stavebních konstrukcí a v zemině, měření tepelné zátěže vnitřních prostorů, měření CO2 interiérů budov. Studenti se naučí zpracovat a vyhodnocovat naměřená data. Měření budou probíhat na skutečných konstrukcích v experimentálním pasivním objektu dřevostavby, který bude využíván jako laboratoř TZB a prostředí staveb. Množství zabudovaných čidel ve stavebních konstrukcích a v zemině umožní studentům sledovat a vyhodnocovat chování pasivního objektu dřevostavby v průběhu celého roku.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení praktických znalostí a dovedností studentů v oblasti stavební tepelné techniky a vnitřního prostředí budov. Důraz je kladen na osvojení si způsobu technických řešení a měření fyzikálních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a vnitřního prostředí budov.

Povinná literatura:

Skotnicová, I., Labudek, J. Stavební tepelná technika I, CERM, Brno 2011, s. 83. ISBN 978-80-7204-767-3. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/STP/STP_FINAL_LAST.pdf

Doporučená literatura:

Legislativní předpisy - zákony, vyhlášky, normy, metodické pokyny http://prostredistaveb.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou k udělení zápočtu je účast na cvičeních a odevzdání správně vypracovaných protokolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti se naučí zpracovat a vyhodnocovat naměřená data. Měření budou probíhat na skutečných konstrukcích v experimentálním pasivním objektu dřevostavby, který bude využíván jako laboratoř TZB a prostředí staveb. Množství zabudovaných čidel ve stavebních konstrukcích a v zemině umožní studentům sledovat a vyhodnocovat chování pasivního objektu dřevostavby v průběhu celého roku. Měření fyzikálních veličin bude zahrnovat - měření teploty, vlhkosti a proudění vnitřního a venkovního vzduchu, měření povrchových teplot stavebních konstrukcí kontaktním a bezkontaktním způsobem, termovizní měření konstrukčních detailů a budov, měření tepelného toku přes stavební konstrukce, měření teploty a vlhkosti uvnitř stavebních konstrukcí a v zemině, měření tepelné zátěže vnitřních prostorů, měření CO2 interiérů budov.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.