229-0269/02 – Stavební akustika (SA)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZBKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZDR074 Ing. Naďa Kudělová, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si prohloubí odborné znalosti a dovednosti z oblasti stavební akustiky. Po absolvování předmětu student dokáže řešit základní akustické úlohy z oblasti urbanistické akustiky, akustiky stavebních konstrukcí a prostorové akustiky. Dokáže vypočítat a posoudit šíření hluku ve venkovním a vnitřním prostoru, navrhnout opatření vedoucí ke snižování hladin hluku a zlepšení kvality poslechu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje všechny tři oblasti stavební akustiky - urbanistickou akustiku, akustiku stavebních konstrukcí a prostorovou akustiku. Studenti se naučí základní výpočtové postupy pro posouzení akustických veličin a požadavků.

Povinná literatura:

KAŇKA, J. Stavební fyzika 1 : zvuk a denní světlo v architektuře. 1. vyd. Praha, ČVUT, 2003. KAŇKA, J. Akustika stavebních objektů. 1. vyd. Brno. ERA, 2009.

Doporučená literatura:

VAVERKA, J. a kol. Stavební fyzika 1. VUT Brno, 1998. ČSN EN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. ČSN EN ISO 717-2 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČNI Praha 1998. ČSN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 2010. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje zadané dva programy podle individuálních zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Akustika - Vnímání zvuku, veličiny akustické imise, limity, zdroje zvuku v životním a pracovním prostředí, veličiny akustické emise. 2. Šíření zvuku ve volném prostoru, útlumy zvuku. 3. Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí – akustická pohltivost, 4. Akustika stavebních konstrukcí – vzduchová neprůzvučnost jednoduchých kcí. 5. Akustika stavebních konstrukcí – vzduchová neprůzvučnost násobných a složených kcí. 6. Akustika stavebních konstrukcí – kročejová neprůzvučnost. 7. Prostorová akustika – šíření zvuku v uzavřeném prostoru. 8. Prostorová akustika - kontrola jakosti poslechu, akustické deskriptory. 9. Prostorová akustika - Akustické deskriptory. 10. Urbanistická akustika – stacionární zdroje zvuku v urbanistické akustice, 11. Urbanistická akustika - hluk z dopravy, 12. Protihluková opatření. 1. Úvod, osnovy cvičení, bodové hodnocení 2. Akustika – zdroje zvuku, útlumy zvuku – příklady výpočtu Zadání programu 1 – Výpočet útlumů hluku ve venkovním prostoru 4. Akustika stavebních konstrukcí – vzduchová neprůzvučnost jednoduchých stavebních konstrukcí, výpočet neprůzvučnosti provozní metodou, grafickou metodou. Výpočet dle ČSN EN 12354-1. 6. Akustika stavebních konstrukcí – kročejová neprůzvučnost. Program Neprůzvučnost 2005. Zadání programu 2 - Výpočet neprůzvučnosti stavebních konstrukcí 8. Šíření zvuku ve vnitřním prostoru a venkovním prostoru – Příklady výpočtu. 10. Prostorová akustika - výpočet doby dozvuku, program PROSTOR, příklady. 12. Urbanistická akustika – výpočet hluku z dopravy, program HLUK+ 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.